Ban Nội chính Trung ương: Triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển công chức năm 2022

Thứ Ba, 10/05/2022, 13:41 [GMT+7]
    Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 372-QĐ/BNCTW ngày 28/4/2022 của Ban Nội chính Trung ương về việc phê duyệt kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển công chức năm 2022 và Thông báo số 86-TB/BNCTW ngày 28/4/2022 của Ban Nội chính Trung ương về kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Hội đồng tuyển dụng công chức Ban Nội chính Trung ương thông báo triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển công chức Ban Nội chính Trung ương theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP như sau:
 
    Triệu tập 05 thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo Thông báo số 86-TB/BNCTW ngày 28/4/2022 của Ban Nội chính Trung ương.
 
    Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 12/5/2022.
 
    Địa điểm: Phòng họp 508, Nhà A4, Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.
 
    Thí sinh dự tuyển có mặt đúng giờ tại địa điểm tổ chức phỏng vấn, mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác hợp pháp để kiểm tra trước khi vào phòng thi. Ban Nội chính Trung ương thông báo để thí sinh dự tuyển biết.
Danh sách thí sinh
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Quê quán
1 Phạm Thành An 18/12/1999 Nam Ninh Bình
2 Nguyễn Anh Dũng 15/5/1999 Nam Phú Thọ
3 Ngô Thu Hiền 12/12/1997 Nữ Hải Dương
4 Nguyễn Thị Phượng 11/01/1993 Nữ Ninh Bình
5 Nguyễn Như Quỳnh 19/9/1998 Nữ Thái Nguyên

Tài liệu tham khảo tại đây

 

.