Hòa Bình: Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 4/2022

Thứ Năm, 12/05/2022, 06:21 [GMT+7]
    Tháng 4/2022, các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tiếp 81 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các cơ quan Thanh tra đã nhận, phân loại và xử lý 92 lượt đơn các loại, gồm: 07 đơn khiếu nại, 06 đơn tố cáo, 79 đơn kiến nghị, phản ánh, có 16 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền xem xét xử lý, giải quyết của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành và 42 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm xem xét, trả lời của thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã.
 
    Trong đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Các vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đã xác minh xong 01 vụ và đang tiến hành xác minh 01 vụ khiếu nại. Vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành đã giải quyết xong 05 vụ khiếu nại, 01 vụ tố cáo và hoàn thành xác minh 08 vụ khiếu nại. Triển khai rà soát và đưa 26 vụ việc vào diện đông người, phức tạp, kéo dài, cần chỉ đạo xem xét, đến thời điểm báo cáo, đã tập trung giải quyết dứt điểm 19/26 vụ việc, còn 07 vụ việc đang tiếp tục tập trung giải quyết. 
 
    Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai 10 cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2022 và kết thúc 01 cuộc thanh tra đột xuất; Thanh tra các huyện, thành phố triển khai 01 cuộc, tiếp tục tiến hành và hoàn thiện 08 cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2022; Thanh tra các sở, ban, ngành triển khai 01 cuộc thanh tra; tiếp tục tiến hành và hoàn thiện 03 cuộc thanh tra hành chính (có 01 cuộc đột xuất) và 05 cuộc thanh tra chuyên ngành. 
 
    Qua đó, đã phát hiện 246 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra, khám phá 213/246 vụ, cụ thể: Khám phá 124/157 vụ tội phạm về trật tự xã hội, làm rõ 329 đối tượng, thu hồi 3,8 tỷ đồng giá trị tài sản; tội phạm ma túy: Bắt 83 vụ/122 đối tượng; tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng: Khởi tố 03 vụ/02 bị can phạm tội về kinh tế, khởi tố 03/05 bị can phạm tội về tham nhũng, thu hồi 100% tài sản án tham nhũng.
Đoàn Cần
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)
.