Quảng Ngãi: Quan tâm công tác cải cách tư pháp

Thứ Năm, 05/05/2022, 06:48 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2022. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
 
    Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ, chức năng của ngành, các cơ quan tư pháp tỉnh đã tham gia góp ý các văn bản pháp luật và thực hiện một số báo cáo các chuyên đề về lĩnh vực nghiệp vụ; trong đó, tập hợp những vướng mắc, bất cập trong quá  trình thực thi pháp luật để đưa ra những đề xuất, kiến nghị, sửa đổi các văn bản luật liên quan cho phù hợp với thực tiễn. Sở Tư pháp thực hiện thẩm định 23 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các sở, ban, ngành gửi đến; tham gia góp ý 46 văn bản các các sở, ngành.
 
Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi (tháng 4/2022)
Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi (tháng 4/2022)
    Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUCA về tiếp tục tăng cường lãnh đạo nâng cao năng lực Cơ quan điều tra các cấp trong lực lượng Công an tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030; cung cấp thông tin vị trí lắp đặt và cử cán bộ phối hợp tiếp nhận, lắp đặt thiết bị lưu trữ phục vụ triển khai Dự án “Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015”.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện các biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; tăng cường công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng cho kiểm sát viên hai cấp. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành 06 thông báo rút kinh nghiệm được rút ra từ nhũng sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để nâng cao công tác cải cách tư pháp; ban hành 10 hướng dẫn công tác năm 2022 gửi Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.
 
    Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự nói chung và án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nói riêng bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người không có tội. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp đã được kiện toàn đầy đủ và tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; chỉ đạo việc phối hợp cưỡng chế thi hành án các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 
    Các hoạt động bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 60 luật sư và 17 tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sự chấp hành tốt quy định của pháp luật về tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng; thực hiện nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp và chủ động tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được trợ giúp pháp lý và khi người dân yêu cầu; công tác giám định tư pháp luôn tuân thủ đúng quy trình, quy định; việc phối hợp giữ pháp y Công an và pháp y Y tế luôn đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả theo quy chế phối hợp giữa hai ngành. Công an tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện công tác trợ giúp phát lý trong quá trình thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra các vụ án hình sự.
 
    Công tác đào tạo, bỗi dưỡng cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp được quan tâm. Cục Thi hành án dân sự cử 15 công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ thi hành án dân sự, hành chính, quả lý nhà nước, bồi dưỡng lãnh đạo, an ninh, quốc phòng. Tổng cục Thi hành án dân sự bổ nhiệm 01 Phó Cục trưởng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh bổ nhiệm 01 Phó Chi cục trưởng.
 
    Công tác giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đối với cơ quan tư pháp được coi trọng. Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội việc thực hiện chính sách pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực, giai đoạn 2016-2021. Các Ban HĐND tỉnh triển khai các cuộc giám sát chuyên đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí; việc thực hiện quy định pháp luật về khám, chữa bệnh; việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ giám sát, báo cáo HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật về hoạt động của Viện kiểm sát theo định kỳ; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ Công an huyện, trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND cấp xã. Công tác giám sát,  phản biện xã hội được tăng cường đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư pháp và công tác cải cách tư pháp.
Tuệ Minh
.