Sơn La: Một số kết quả công tác tư pháp và cải cách tư pháp

Thứ Hai, 09/05/2022, 07:40 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2022, Tỉnh ủy Sơn La, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh dự thảo quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tư pháp và công tác cải cách tư pháp đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Huyện ủy Phù Yên và Huyện ủy Thuận Châu; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất nội dung thông tin, tuyên truyền năm 2022 về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; báo cáo Chuyên đề “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”.
 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Châu
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Châu
    Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị đã tham gia ý kiến đối với 04 dự thảo văn bản của Trung ương và 21 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Ngành Tư pháp đã tiếp nhận và thẩm định 09 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tự kiểm tra 06 văn bản quy phạm pháp luật. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tiếp tục duy trì hoạt động và tổ chức 135 cuộc tuyên truyền pháp luật cho 8.170 lượt người.
 
    Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh thực hiện quy chế phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Lực lượng Công an thực hiện quyết liệt trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, trọng tâm công tác đấu tranh với tội phạm ma túy; tăng cường vận động, truy bắt được 08 đối tượng truy nã; tiếp nhận, xử lý 147 tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố 46 tin, đã giải quyết 44 tin; tiếp tục triển khai thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú theo Luật Cư trú năm 2020; tổ chức 09 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho 734 lượt người.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát 157 tố giác, tin báo về tội phạm; kiểm sát điều tra án hình sự đối với 511 vụ/704 bị can; kiểm sát việc giải quyết các vụ án, bị can trong giai đoạn truy tố 194 vụ/292 bị can, kiểm sát xét xử sơ thẩm 226 vụ/369 bị can, phúc thẩm 08 vụ/11 bị cáo; kiểm sát việc tạm giữ 142 người, kiểm sát tạm giam 1.293 người; kiểm sát việc giải quyết 583 vụ việc dân sự, hôn nhân gia định, 20 vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động; kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và việc quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp bảo đảm đúng quy định. Qua việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm, thông báo rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm sát các hoạt động tư pháp.
 
    Ban Các sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết xét xử các vụ án, vụ việc bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không có án oan hoặc bỏ lọt tội phạm; công tác hòa giải, đối thoại trong việc xử lý các vụ án, vụ việc được tăng cường; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tranh tụng, chất lượng xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp.
 
    Tổ chức và hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp được quan tâm. Trong tháng 4/2022, trợ giúp pháp lý thực hiện đại diện, bào chữa tại Tòa án nhân dân cho 07 vụ việc/07 đối tượng. Công chứng tỉnh Sơn la đã thực hiện 480 việc với tổng số phí thu được hơn 154,8 triệu đồng. Các tổ chức hành nghề luật sư của tỉnh đã tham gia bào chữa 06 vụ việc; các tổ chức giám định được 17 vụ việc; các tổ chức hòa giải đã tiếp nhận 12 vụ việc, đã hòa giải thành 11/12 vụ việc, đạt tỷ lệ 92%.
 
    Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan tư pháp thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác tư pháp và cải cách tư pháp trong tình hình mới; vệc ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động của các cơ quan tư pháp được đầu tư trang thiết bị, cán bộ, công chức được đào tạo cơ bản về công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
    Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với các ngành tư pháp của các tỉnh Bắc Lào để đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác tương trợ tư pháp trong điều tra, giải quyết các vụ án hình sự giữa tỉnh Sơn La và hai tỉnh Luông Pha Bang, Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Tuệ Minh
.