Bạc Liêu: Tòa án nhân dân hai cấp đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp

Chủ Nhật, 08/05/2022, 07:49 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp bằng nhiều giải pháp đặt ra. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án; các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, là khâu đột phá nhằm hạn chế án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.
 
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu
    Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 4.362 vụ việc các loại; đã giải quyết 2.163 vụ việc, đạt tỷ lệ 49,6%. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ việc đã thụ lý giảm 186 vụ, số vụ việc đã giải quyết giảm 48 vụ. Về công tác triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, kết quả đã hòa giải thành, đối thoại thành 254 vụ việc, đạt tỷ lệ 58,7%; số vụ việc đương sự có yêu cầu và Tòa án đã ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành là 242/250 vụ việc, đạt tỷ lệ 96,8%. Tòa án nhân dân hai cấp cũng đã tiếp nhận và giải quyết 38/39 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 97,4% và 3/3 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời tổ chức 52 phiên tòa rút kinh nghiệm (cấp tỉnh 6 phiên tòa, cấp huyện 46 phiên tòa).
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số vụ án dân sự để kéo dài thời gian giải quyết, trong đó có nhiều trường hợp đương sự bức xúc dẫn đến khiếu nại nhiều nơi, nhiều cấp khác nhau, tình trạng này còn tồn tại ở hầu hết các đơn vị. Vẫn còn những vụ việc trong quá trình giải quyết, Tòa án còn có sai sót, vi phạm dẫn đến Viện Kiểm sát có kiến nghị khắc phục.
 
    Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; thực hiện nghiêm túc việc công bố các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, công dân trước và sau các phiên tòa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có  sai phạm gắn với xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án. Tăng cường đối thoại các vụ án hành chính và tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, thông qua đó để tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương.
                                                                                         P.V
.