Ninh Thuận: Tăng cường công tác cải cách tư pháp

Chủ Nhật, 15/05/2022, 07:35 [GMT+7]
    Đầu năm 2022 đến nay, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Thuận tham mưu Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022 và những năm tiếp theo; báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định vụ việc, định giá tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng dự thảo Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2022.
 
    Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, bộ luật và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành với nhiều hình thức phong phú, đồng thời tham gia góp ý các dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ” do Bộ Công an chủ trì tổ chức. UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở năm 2022.
 
Mô hình điểm “cà phê giao lưu pháp luật” của Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận
Mô hình điểm “cà phê giao lưu pháp luật” của Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận
    Sở Tư pháp tham mưu, rà soát, hệ thống hóa 99 văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của UBND tỉnh. Hoạt động bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được quan tâm, ban hành 65 quyết định cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng và 05 quyết định về phân công người thẩm định thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý hoàn thành; góp ý, thẩm định 122 văn bản (thẩm định 22, góp ý 100 văn bản); đưa vào triển khai, sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu thầu tài sản; ký kết chương trình phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; công bố các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.
 
    Các cơ quan tư pháp tập trung triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp tại địa phương.
 
    Hội Luật gia tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác năm 2022. Các cấp Hội tích cực chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật cho cán bộ và người dân; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; soạn, in và phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo… 
 
    Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022; giám sát thường xuyên hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật; giám sát tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở đối với các tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân, qua đó đã hạn chế số vụ việc khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền, vận động người dân phản ánh, tố giác tội phạm, tố giác vi phạm, tội phạm, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.
Anh Hưng
.