Khánh Hòa: Một số kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Thứ Bảy, 14/05/2022, 09:01 [GMT+7]
    Tháng 4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan tư pháp tăng cường trấn áp tội phạm có tổ chức, tiếp tục kiểm tra, rà soát tình hình an ninh, trật tự có liên quan đến người nước ngoài sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý vụ án, vụ việc  dư luận xã hội quan tâm.
 
    Trong tháng, cơ quan điều tra thụ lý 513 vụ/856 bị can, khởi tố 85 vụ/178 bị can. Kết thúc điều tra 67 vụ/137 bị can, đề nghị truy tố 65 vụ/137 bị can, đình chỉ điều tra 02 vụ/03 bị can, đang điều tra 433 vụ/716 bị can.
 
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5-2022 (Ảnh Baokhanhhoa.vn)
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5-2022 (Ảnh Baokhanhhoa.vn)
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 411 vụ/1.128 bị cáo và kiểm sát xét xử phúc thẩm 77 vụ/124 bị cáo thuộc án hình sự. Đã tiếp nhận 45 bản án sơ thẩm và 11 bản án phúc thẩm, trong đó có 37 bản án Tòa án gửi quá hạn theo luật định.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết, xét xử 644 vụ, việc. Trong đó, án hình sự 166 vụ-313 bị cáo/516 vụ-1.384 bị cáo; án dân sự 474/2.914 vụ, việc; án hành chính 04/75 vụ, việc. 
 
    Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai 22 cuộc thanh tra tại 31 đơn vị (17 cuộc từ kỳ trước chuyển sang, 05 cuộc triển khai trong kỳ); đã ban hành kết luận 05 cuộc; đang dự thảo kết luận thanh tra 03 cuộc và 14 cuộc thanh tra còn lại đang tiến hành trong thời gian quy định.; qua thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính 01 cá nhân và chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với 06 tập thể và 06 cá nhân để xảy ra sai phạm. Trong tháng, Thanh tra cũng tiếp nhận và xử lý 1.031 đơn (tiếp nhận mới 765 đơn). Qua phân loại có 180 đơn không đủ điều kiện xử lý; 851 đơn đủ điều kiện xử lý, giải quyết. Đã xem xét giải quyết 08 vụ việc/61 vụ việc thuộc thẩm quyền.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện rất nghiêm túc. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy dự thảo Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy các cấp; tiến hành giám sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo mua sắm trang thiết bị y tế; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn tài trợ kinh phí, thiết bị ý tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Bám sát tiến độ, kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
    Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2022, các ngành tố tụng tăng cường phối hợp chặt chẽ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyền đề bàn về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định tư pháp; Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Anh Hưng
.