Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

Thứ Hai, 18/04/2022, 22:37 [GMT+7]
    Chiều ngày 18/4/2022, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” họp Phiên thứ hai với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo.
     
    Tham dự Phiên họp có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Chỉ đạo: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và Tổ biên tập Đề án, các chuyên gia, nhà khoa học pháp lý.
 
    Tại Phiên họp, Chủ tịch nước cho biết, ngay sau khi Ban chỉ đạo họp Phiên thứ nhất đã ban hành kế hoạch số 02 ngày 20/7/2021, các cơ quan liên quan đã khẩn trương bắt tay ngay xây dựng 27 chuyên đề để làm cơ sở xây dựng Đề án. Các chuyên đề này đã được các cơ quan chuẩn bị công phu, bài bản, có sự tham gia ý kiến sâu của các chuyên gia, nhà khoa học; nhiều cơ quan như Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Tư pháp, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam…đã trực tiếp tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm xin ý kiến lãnh đạo các cơ quan, các chuyên gia về nội dung dự thảo các chuyên đề. Nhiều thành viên Ban Chỉ đạo quyết liệt, sát sao, chủ động, dành thời gian tham gia ý kiến cho các chuyên đề để có được sản phẩm chất lượng tốt. Trong 10 tháng qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã có 4 cuộc làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu kết luận
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu kết luận

    Ban Nội chính Trung ương đã làm tốt vai trò đầu mối, tham mưu trực tiếp, chủ trì phối hợp giúp BCĐ, Trưởng BCĐ triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Tham mưu ban hành kế hoạch xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức hội thảo, tổ chức hội thảo, hội nghị ở các vùng; đặc biệt đã có 3 cuộc hội thảo cấp quốc gia hết tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của hàng trăm lượt chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác thực tiễn, trong đó có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, đặc biệt là các đồng chí chủ chốt đã tham gia các cuộc hội thảo để lắng nghe ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học. 

 
    Đặc biệt, các đồng chí trong tổ biên tập, các chuyên gia, nhà khoa học được lựa chọn đã làm việc tích cực, trách nhiệm, phương pháp làm việc khoa học, trao đổi, thảo luận dân chủ, cởi mở.
 
    Thay mặt Ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm rất cao trước Trung ương, trước Bộ Chính trị của các đồng chí thành viên BCĐ trong việc chỉ đạo xây dựng và hoàn thành 27 chuyên đề, tổng hợp xây dựng dự thảo Đề án lần thứ nhất. Chủ tịch nước cũng biểu dương, đánh giá cao các cơ quan đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt công việc được giao theo đúng kế hoạch số 02. Trong quá trình xây dựng dự thảo đề án các nội dung của đề án đã được nghiên cứu, đối chiếu, chắt lọc để bảo đảm phù hợp, thống nhất, có cơ sở lý luận, căn cứ khoa học phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại Phiên họp
    Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, các chuyên gia, nhà khoa học, Chủ tịch nước Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá, Ban Chỉ đạo đã có sự thống nhất cao về nhận thức, sự cần thiết, tầm quan trọng và tính chiến lược của Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" cả về lý luận, thực tiễn và những quan điểm đổi mới, phát triển bền vững của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; có cơ sở pháp lý và cơ sở chính trị để khẳng định những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng Đề án. Dự thảo lần thứ nhất được xây dựng dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bám sát quan điểm của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong đó bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
 
    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Nội chính Trung ương, Tổ Biên tập tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án một cách chặt chẽ, có hệ thống, đồng thời làm rõ thêm các nội dung quan trọng là đánh giá thực trạng, các quan điểm, mục tiêu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 
    Do thời gian hoàn thiện Dự thảo Đề án đến khi trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng sắp tới không còn nhiều, Chủ tịch nước đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo nhất là Ban Nội chính Trung ương rà soát việc triển khai Kế hoạch để đôn đốc, thực hiện kịp thời và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ, trong đó cần phối hợp với Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức 3 hội nghị ở 3 vùng trên cả nước để lắng nghe ý kiến của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Các ý kiến này cùng các ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án.
 
    Chủ tịch nước đề nghị, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương thực hiện tốt công tác truyền thông để mọi tầng lớp nhân dân đều hiểu và có thể tham gia góp ý vào các vấn đề của Đề án.
Đặng Phước
.