Góp ý Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Thứ Sáu, 18/02/2022, 18:13 [GMT+7]
    Ngày 18/02/2022, Tổ Biên tập Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã tổ chức Hội nghị để góp ý cho việc hoàn thành dự thảo Đề án. Các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, kiêm Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Tổ Biên tập, các thành viên Tổ Biên tập Đề án và các chuyên gia, nhà khoa học.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Báo cáo tại Hội nghị cho biết, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã nhận được 22/27 chuyên đề từ các cơ quan được giao xây dựng chuyên đề nhánh. Nhìn chung, các chuyên đề được các cơ quan chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bài bản, có sự tham gia ý kiến sâu của các chuyên gia, nhà khoa học. Qua nghiên cứu, Thường trực Tổ Biên tập đánh giá các chuyên đề cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, một số chuyên đề còn chậm tiến độ, nội dung còn dàn trải, chưa chặt chẽ, tính khái quát chưa cao, chưa làm nổi bật được một số vấn đề chung, cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các chuyên đề…
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, kiêm Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, kiêm Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì Hội nghị
    Tại Hội nghị, đã có 11 ý kiến góp ý của các đồng chí Thường trực Tổ Biên tập, các thành viên Tổ Biên tập Đề án và các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung làm rõ mục tiêu của Đề án; quan điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
 
    Tổ Biên tập đã thống nhất thiết kế Đề cương của Đề án phải chi tiết hơn; trong đó, bố cục tổng thể và từng phần khoa học, chặt chẽ; nội dung dự thảo của Đề án bám sát những vấn đề chung, cơ bản về nhà nước pháp quyền và những đặt thù của Việt Nam, đồng thời thống nhất cách làm việc phù hợp, hiệu quả nhất cho các thành viên Tổ Biên tập.
Cù Tất Dũng
.