Triển khai xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

Thứ Sáu, 10/12/2021, 15:57 [GMT+7]
    Sáng 10/12/2021, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã họp để triển khai xây dựng Đề án. Các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, kiêm Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Tổ Biên tập và thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại cuộc họp
    
    Theo Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 24/6/2021 và Quyết định số 06-QĐ/BCĐ ngày 01/11/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, Tổ Biên tập, Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” gồm có 43 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án làm Tổ trưởng. Tại cuộc họp, thành viên Tổ biên tập thông qua Kế hoạch hoạt động của Tổ Biên tập xây dựng Đề án; phân công thành viên Tổ Biên tập tổng hợp, xây dựng dự thảo nội dung các chuyên đề; phân công thành viên đôn đốc các cơ quan, ban, ngành hoàn thiện Chuyên đề theo phân công tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án…
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, kiêm Tổ trưởng Tổ biên tập phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, kiêm Tổ trưởng Tổ biên tập phát biểu tại cuộc họp
 
    Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở chính trị, khoa học trong việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ở nước ta trong thời gian tới. Yêu cầu khách quan và định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới đặt ra nhiệm vụ tiếp tục “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước phát quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển đất nước”. Đồng chí đề nghị, các thành viên Tổ Biên tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc và thời gian để hoàn thành công việc được phân công theo kế hoạch. Trưởng nhóm chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ; các nhóm được phân công cần tiếp cận ngay tài liệu để nghiên cứu, liên hệ, kết nối các thành viên, chuẩn bị nội dung tổ chức các cuộc họp, báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện nhiệm vụ… trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vướng mắc, Trưởng nhóm, Thư ký các nhóm công việc kịp thời báo cáo và xin ý kiến Tổ trưởng Tổ Biên tập để xử lý kịp thời.
 
Các đại biểu trao đổi bên lề cuộc họp
Các đại biểu trao đổi bên lề cuộc họp

Đặng Phước - Anh Hưng

.