Lai Châu: Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Thứ Tư, 27/10/2021, 15:06 [GMT+7]
    Trong năm 2020 và 9 tháng năm 2021, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lai Châu, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đã tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tư pháp, cải cách tư pháp đến đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp; cụ thể hóa văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để triển khai, thực hiện nhiệm vụ tư pháp, cải cách tư pháp tại cấp mình, ngành mình; tích cực rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng, từng bước đáp ứng được yêu cầu hoạt động tư pháp trong tình hình mới. 
 
Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu
Một phiên xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu
    Các cơ quan tư pháp tiếp tục tham gia ý kiến vào dự thảo các luật, văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Quốc Hội, Chính Phủ, các bộ, ngành, góp phần hoàn thiện các văn bản pháp luật theo đường lối, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp; tham gia ý kiếm vào Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13; Luật áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra hình sự 2015, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án... kiến nghị các nội dung cần sửa đổi bổ sung hoặc đề xuất những quy định mới về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp mà các cơ quan tư pháp phát hiện thiếu sót, bất cập trong quá trình thi hành.
Trong kỳ báo cáo, Tòa án nhân dân hai cấp đã phối hợp với các cơ quan tố tụng tổ chức 74 phiên tòa rút nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; trong đó, có 62 vụ việc, vụ án có luật sư tham gia và 178 vụ việc, vụ án có người bào chữa tham gia. Qua đó giúp kiểm sát viên, thẩm phán được phân công từng bước nâng cao bản lĩnh, kỹ năng nghề nghiệp. Trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan tố tụng đã phối hợp tốt, bảo đảm nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lai Châu đã giải quyết 1.986/2.478 vụ việc, vụ án; trong đó, án hình sự có 765 vụ /1.069 bị cáo; dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình có 1.117/1.475 vụ án, vụ việc; ra quyết định áp dụng biện pháp hành chính tại tòa đối với 104 trường hợp; thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 865 vụ án hình sự/1.274 bị cáo, đã giải quyết 480 vụ/704 bị cáo; giải quyết 1.105 vụ/1.456 vụ án dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình; thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 34 vụ án hình sự/50 bị cáo, đã giải quyết 31 vụ án/47 bị cáo; giải quyết 12/19 vụ án, vụ việc dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình; trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung 11 vụ/28 bị cáo.
 
    Cơ quan Thi hành án dân sự thụ lý 3.071 vụ, việc, đã thi hành xong 2.069/2.936 việc có điều kiện thi hành; thu được 14 tỷ/27 tỷ đồng tiền thi hành án có điều kiện thi hành, đạt 55%; miễn thi hành án dân sự 16 việc; xét giảm thi hành án 12 việc; tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành án 13 vụ việc.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã lắp đặt hệ thống camera an ninh và hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ công tác xét xử, tiến tới xây dựng Tòa án điện tử theo Đề án "Xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp"; áp dụng phần mềm quản lý vào hoạt động, như: Phần mềm quản lý văn bản; Phần mềm công bố bản án, quản lý hồ sơ án, thống kê án, quản lý án... phòng họp cho truyền hình trực tuyến; hệ thống camera giám sát phiên tòa. Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng cụm kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục Thành phố Lai Châu, kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Thổ. Hằng năm, ngoài kinh phí hoạt động được ngành dọc cấp, các cơ quan tư pháp còn được ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ như: mua sắm trang thiết bị, công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, công tác xét xử lưu động…
 
    Công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân đối với các cơ quan tư pháp, hoạt động tư pháp được các địa phương, cơ quan tư pháp quan tâm. Các đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đều được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình về hoạt động của các cơ quan tư pháp được chú trọng. Trong năm 2020 và 9 tháng năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh thực hiện 04 cuộc kiểm tra nghiệp vụ đối với 04 Tòa án nhân dân cấp huyện. Cục Thi hành án dân sự tỉnh kiểm tra công tác thi hành án dân sự, hành chính 13 lượt/08 Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các cơ quan tư pháp tỉnh nắm được những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để có những biện pháp tháo gỡ kịp thời.
 
    Định kỳ Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham gia giao ban nội chính cấp tỉnh do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì để báo cáo kết quả hoạt động và kịp thời xin ý kiến chỉ đạo đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Tuệ Minh
.