Trao giải cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Sáu, 22/10/2021, 16:40 [GMT+7]
    Ngày 21/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải (trực tiếp và trực tuyến) Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
 
    Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
 
    Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được Học viện phát động ngày 19/5/2021 nhằm tiếp tục khẳng định, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quan điểm mới của Đại hội XIII của Đảng. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng viết bài đăng tạp chí khoa học và báo điện tử về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng.
 
Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng và những tác giả đạt Giải A của cuộc thi
Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng và những tác giả đạt Giải A của cuộc thi
    Ban tổ chức cuộc thi nhận được gần 8.400 bài dự thi. Kết quả chấm vòng chung khảo, Ban tổ chức đã chọn, trao giải tặng 65 cá nhân (8 giải A, 10 giải B, 17 giải C và 30 giải khuyến khích) và 10 tập thể (giải dành cho các cơ quan, đơn vị có số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia đông đảo, có nhiều bài lọt vào vòng Chung khảo). Ban tổ chức  trao Giải Triển vọng tặng 10 cá nhân là đoàn viên, thanh niên trong hệ thống Học viện, sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có bài viết chất lượng tốt lọt vào vòng Chung khảo; có phần thưởng ghi nhận sự tham gia tích cực dành tặng tác giả cao tuổi nhất (87 tuổi) và tác giả nhỏ tuổi nhất (16 tuổi).
 
    Phát biểu tổng kết cuộc thi, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, Cuộc thi là một sáng kiến, lần đầu tiên trong toàn hệ thống tổ chức một cuộc thi viết chính luận nhằm góp phần xây dựng mạng lưới, phát hiện và đào tạo đội ngũ những cây viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mặc dù được phát động trong thời gian không dài, tiến hành trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng rãi, nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị các cấp. Đây thực sự là diễn đàn để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.
 
    Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đã phát động Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai.
                                                                                 Quỳnh Trang
.