Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông: Chủ động tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Thứ Ba, 20/07/2021, 15:51 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành 26 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; ban hành các kế hoạch kiểm tra, giám sát về PCTN, nội chính. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập Đoàn rà soát để triển khai công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện Kiểm toán Nhà nước năm 2020; tổ chức thực hiện tốt 07 Quy chế phối hợp với các cơ quan trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020; tổ chức họp giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp định kỳ; thực hiện Quy định số 04-QĐ/TW ngày 25/07/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
   
     Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, cho chủ trương xử lý giải quyết đối với 23 vụ án, vụ việc; trong đó, 10/23 vụ án, vụ việc đã giải quyết dứt điểm; 08/23 vụ án, vụ việc đang giải quyết; đã tiếp nhận tổng số đơn, thư gửi đến là 167 đơn/147 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các loại; đã xử lý 167 đơn/147 vụ việc (chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 71 đơn/61 vụ; thu lưu, theo dõi, tổng hợp 96 đơn/86 vụ việc theo quy định; tiếp 17 lượt/17 công dân với 14 vụ việc). Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 07 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đang phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu tham mưu lãnh đạo tỉnh đối thoại với 172 hộ dân cư trú tại xã Nâm Nung, Nâm N'Dir, huyện Krông Nô liên quan đến việc lấn chiếm đất với Công ty TNHH MTV Nam Nung, tránh hình thành điểm nóng về chính trị, đảm bảo an toàn trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước hàng năm; chỉ đạo các cơ quan thực hiện tốt các kết luận thanh tra, kiểm toán nhà nước, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực xảy ra nhiều sai  phạm.
                                                                                 Thăng Quyết
.