Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng cải cách tư pháp

Thứ Hai, 19/07/2021, 07:50 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp theo chương trình, kế hoạch năm 2021. Các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra; Nghị quyết số 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Nghị quyết số 63/2013/QH13 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm… nhằm xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc.
Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và Cục Thi hành án tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phối hợp trong cung cấp, tiếp nhận thông tin, xác minh tra cứu tài liệu liên quan đến người phạm tội và công tác thi hành án hình sự, dân sự, hỗ trợ tư pháp; quy chế phối hợp trong giải quyết các vụ án hành chính.
 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức xét xử rút kinh nghiệm số hóa hồ sơ vụ án “Tổ chức đánh bạc và Đánh Bạc” (tháng 7/2021)
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức xét xử rút kinh nghiệm số hóa hồ sơ vụ án “Tổ chức đánh bạc và Đánh Bạc” (tháng 7/2021)
    Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an các địa phương đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, sắp xếp, bố trí điều tra viên, giám định viên, cán bộ điều tra phù hợp trình độ, năng lực và vị trí công tác; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm và hướng dẫn giải quyết những vụ án nghiêm trọng, những vụ án dư luận xã hội quan tâm, không để xảy ra bức cung, nhục hình, oan, sai, bỏ lọt tội phạm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời, không kéo dài gây bức xúc; việc xét đề nghị giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn được thực hiện chặt chẽ, đúng theo quy định.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục đổi mới, triển khai các biện pháp thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” theo hướng chủ động, sâu sát và toàn diện hơn; đã nắm chắc tiến độ và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, đề ra yêu cầu điều tra đối với 100% số vụ án thụ lý kiểm sát điều tra; chủ động thu thập chứng cứ cả hướng buộc tội và gỡ tội một cách khách quan, thận trọng; tăng cường hỏi cung, phúc cung và trực tiếp lấy lời khai 100% các vụ án trước khi phê chuẩn khởi tố, quyết định truy tố; thường xuyên cập nhật, kiểm sát kịp thời các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan điều tra đã thu thập. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giệc giải quyết các vụ án hành chính, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại… góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án hai cấp tăng cường hoạt động tranh tụng công khai tại các phiên tòa, bảo đảm tính dân chủ, khách quan trong các quyết định của Tòa án; tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động của các Trung tâm hòa giải, đối thoại; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho bán bộ, công chức ngành Tòa án được quan tâm, chú trọng.
 
    Công tác bổ trợ tư pháp có nhiều chuyển biến rõ rệt theo tinh thần cải cách tư pháp. Sở Tư pháp tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đề án quy hoạch về các lĩnh vực công chứng, luật sư, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các tổ chức hành nghề luật sư thực hiện 147 vụ việc; trong đó, tham gia tố tụng 38 việc, tư vấn pháp luật 75 việc, trợ giúp pháp lý 34 việc. Trung tâm Trợ giúp pháp lý của tỉnh đã trợ giúp pháp lý được 49 vụ việc về hình sự, 02 vụ việc về dân sự.
Hệ thống dữ liệu về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan thi hành án dân sự các cấp. Công tác giám định tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giúp cho cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Ngoài ra, thông qua công tác giám định đã kịp thời phát hiện nhiều thủ đoạn, phương thức hoạt động tinh vi của tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm của Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tuệ Minh
.