Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp

Thứ Năm, 13/08/2020, 14:45 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2020, hoạt động của các cơ quan tư pháp tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được quan tâm, chú trọng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương; chủ động phối hợp chặt chẽ trong họp bàn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải quyết vụ án; chưa phát hiện xảy ra oan, sai, bức cung, dùng nhục hình hoặc bỏ lọt tội phạm. Cơ quan điều tra tập trung điều tra, phá án đảm bảo đúng quy định pháp luật; tiếp tục thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. 
 
    Viện kiểm sát hai cấp thực hiện tốt việc gắn công tố với điều tra án hình sự, kiểm sát ngay từ khi khởi tố vụ án; phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định án điểm 12 vụ/26 bị can; tổ chức tham dự, rút kinh nghiệm phiên tòa 34 vụ/53 bị can; cử cán bộ lãnh đạo tập huấn công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong lĩnh vực lâm nghiệp. 
 
Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
    Tòa án nhân dân hai cấp tập trung nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, chú trọng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính; thực hiện đăng tải 249 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, tổ chức 12 phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử lưu động 01 vụ án. 
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra tiến độ thi hành án các bản án, quyết định; chú trọng kiểm tra các vụ việc trọng điểm, liên quan đến tín dụng ngân hàng, bảo hiểm xã hội, thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc có số tiền phải thi hành lớn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự.
 
    Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp; tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đấu giá tài sản triển khai phần mềm cập nhật dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; triển khai đưa lĩnh vực công chứng vào thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2030; giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo đúng quy định pháp luật. 
 
    Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp được quan tâm thường xuyên, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Cơ quan điều tra cử 114 cán bộ chiến sỹ dự tuyển đào tạo đại học, 224 cán bộ chiến sỹ tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tại các trường Công an nhân dân; tổ chức 01 lớp bồ dưỡng quốc phòng, an ninh đối tượng 4 cho 100 cán bộ, chiến sỹ. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp quan tâm cử 03 công chức đi đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại trường Đại học Kiểm sát. 
                                                                                   Thanh Loan
.