Nam Định: Một số kết quả công tác phòng ngừa và phát hiện tham nhũng

Thứ Tư, 12/08/2020, 16:06 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2020, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020; các địa phương, đơn vị tiến hành tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (01/01/2013) đến nay; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng gắn với xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Trung tâm đấu giá - Sở Tư pháp tỉnh Nam Định nơi xảy ra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trung tâm đấu giá - Sở Tư pháp tỉnh Nam Định nơi xảy ra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
    UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021; triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019; báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực; tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.
 
    Tăng cường phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả đối với các biểu hiện, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai tích hợp một số dịch vụ công của ngành tư pháp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
    Thanh tra tỉnh và thanh tra các huyện, sở, ngành đã tiến hành 33 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Qua công tác thanh tra đã phát hiện sai phạm và xử lý về kinh tế số tiền 2 tỷ 74,6 triệu đồng. Trong tháng, đã tiếp 62 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận  và xử lý 75 đơn thư 
 
    Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra 06 vụ việc tham nhũng, kinh tế; trong đó có  vụ “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Công thương thành phố Nam Định; vụ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm đấu giá -  Sở Tư pháp tỉnh và tại vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra trại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh. Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hưng chuẩn bị xét xử vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng.
Cù Tất Dũng
.