Tuyên Quang: Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan thực hiện hoạt động tư pháp

Thứ Sáu, 31/07/2020, 15:20 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn các đơn vị được giao thực hiện các hoạt động tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác tư pháp. Thường xuyên tiến hành rà soát lực lượng điều tra viên các cấp để đề xuất Hội đồng tuyển chọn điều tra viên xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm theo quy định nhằm đảm bảo chất lượng và yêu cầu của công tác cải cách tư pháp; qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra tội phạm. Lực lượng điều tra viên Công an tỉnh hiện có 137 đồng chí; trong đó: Cấp phòng 70 (sơ cấp 22 đồng chí, trung cấp 39 đồng chí, cao cấp 09 đồng chí); cấp huyện 80 (sơ cấp 32 đồng chí, trung cấp 32 đồng chí, cao cấp 03 đồng chí); cán bộ điều tra: 148 (cấp tỉnh 28 đồng chí, cấp huyện 110 đồng chí). Lực lượng giám định viên kỹ thuật hình sự có 09 giám định viên; trong đó: Giám định viên pháp y 02 đồng chí; giám định viên kỹ thuật hình sự 07 đồng chí. Lực lượng thi hành án và hỗ trợ tư pháp của Công an tỉnh hiện nay có 212 đồng chí; trong đó: Cấp phòng 94 đồng chí, cấp huyện 66 đồng chí, chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện công tác Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tại các đơn vị 52 đồng chí. 
 
Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo thực hiện củng cố, kiện toàn các đơn vị được giao thực hiện các hoạt động tư pháp
Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo thực hiện củng cố, kiện toàn các đơn vị được giao thực hiện các hoạt động tư pháp
    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hiện tổ chức, sáp nhập một số đơn vị cấp phòng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh từ 11 đơn vị còn 08 đơn và phân công lại nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, cả về nội dung và hình thức tổ chức phiên tòa. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, triển khai sâu rộng việc đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh luận tại các phiên tòa trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng, các quy định của pháp luật về cải cách tư pháp. Trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, Tòa án các cấp đã chú trọng công tác hòa giải, đối thoại, hướng cho các đương sự tự thỏa thuận hòa giải thành 760/857 vụ, việc. Tổ chức truyền hình trực tuyến 23 phiên tòa rút kinh nghiệm và các vụ án có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, sau mỗi phiên tòa tổ chức họp rút kinh nghiệm chung. Thực hiện nghiêm túc việc công khai 670 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, thông qua việc công khai bản án, trực tuyến các phiên tòa xét xử thể hiện tính công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án. 
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh gồm 04 phòng chuyên môn và 07 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện; đến nay đã thực hiện 87/84 biên chế được giao. Toàn tỉnh có 43 chấp hành viên (cao cấp 01, trung cấp 22, sơ cấp 20). 
                                                                                Hồng Hà
.