Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng: Tham mưu thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nội chính và cải cách tư pháp

Chủ Nhật, 09/08/2020, 05:30 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết thúc các vụ việc theo kiến nghị của Đoàn công tác số 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy hoàn chỉnh báo cáo và dự thảo thông báo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị. 
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy nội dung về thời gian diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025; có ý kiến đối với báo cáo, đề xuất của Công an tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh; có văn bản gửi Đảng ủy Công an Trung ương cung cấp thông tin và kết quả xử lý cán bộ có liên quan đến đồng chí nguyên Giám đốc Công an tỉnh.
 
Đoàn công tác do Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Đoàn công tác do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
    Góp ý đối với dự thảo các văn kiện đại hội và tham dự đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia các tổ khảo sát nhân sự giới thiệu lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo Quyết định số 2153-QĐ/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tham gia ý kiến với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với 01 trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 
 
    Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020; tiếp tục kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp trên địa bàn tỉnh năm 2020.
 
    Tổ chức Hội nghị trực tuyến 6 tháng đầu năm 2020 với điểm cầu Ban Nội chính Trung ương; tổ chức họp giao ban và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư định kỳ tháng 7/2020; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các chuyên trang và chuyên mục tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nội chính và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo Ban Nội chính Trung ương về kết quả tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay; tổ chức học tập kinh nghiệm tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên về tham mưu, đề xuất của Ban Nội chính Tỉnh ủy với cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng. 
                                                                                      Kim Long
.