Cần Thơ: Công tác nội chính góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Thứ Tư, 12/08/2020, 07:15 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2020, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố thường xuyên triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản có liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của Trung ương và địa phương; các cơ quan khối nội chính, tư pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ngành, cơ quan, đơn vị theo quy định; tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
 
Công an Thành phố Cần Thơ vì dân phục vụ
Công an Thành phố Cần Thơ vì dân phục vụ
    Các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm; tổ chức 4.925 cuộc tuần tra kiểm soát, phát hiện giải tán 2.013 đối tượng tụ tập đêm khuya; gọi hỏi răn đe, giáo dục 954 đối tượng. Qua đó, phát hiện 70 vụ vi phạm pháp luật về các lĩnh vực trật tự xã hội; 47 vụ/63 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; khởi tố 32 vụ/46 bị can; điều tra khám phá 65 vụ; bắt, xử lý 90 đối tượng, đã khởi tố 20 vụ/25 bị can; phát hiện 20 vụ/19 đối tượng tội phạm về trật tự quản lý kinh tế; khởi tố 04 vụ/03 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ, số còn lại tiếp tục xử lý.
 
    Kiểm sát việc giải quyết 371 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; đã xử lý, giải quyết 96 tin, trong đó ra quyết định khởi tố vụ án 41, không khởi tố 55; số còn lại đang giải quyết 260 tin. Viện Kiểm sát thụ lý, quyết định truy tố 102 vụ/144 bị can thụ lý mới 77 vụ/108 bị can, đã giải quyết truy tố 62 vụ/83 bị can, đang giải quyết 40 vụ/61 bị can. Viện kiểm sát trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để bổ sung 01 vụ. Kiểm sát xét xử án sơ thẩm 221 vụ/342 bị cáo thụ lý mới 61 vụ/81 bị cáo;  Tòa án đã giải quyết 95 vụ/138 bị cáo, đang giải quyết 126 vụ/204 bị cáo; Tòa án trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung 02 vụ. Kiểm sát xét xử án phúc thẩm: 30 vụ/39 bị cáo. Tòa án đã giải quyết 10 vụ/13 bị cáo, đang giải quyết 20 vụ/26 bị can. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thành phố thụ lý 4.434 vụ, việc (tăng 176 vụ, việc so với tháng trước); đã giải quyết 796 vụ, việc (tăng 174 vụ, việc so với tháng trước), số còn tồn 3.638 vụ, việc.
 
    Thanh tra các cấp, các ngành trong thành phố đã triển khai thực hiện 25 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, ban hành 134 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 427 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 333 triệu đồng. 
 
    Các cơ quan hành chính các cấp của thành phố tiếp 320 lượt với 343 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, 01 lượt đoàn đông người (trong đó, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo cơ quan 44 lượt với 45 người); tiếp nhận 207 đơn, qua phân loại có 14 đơn thuộc thẩm quyền. Thanh tra các cấp, các ngành đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết 03/14 đơn thuộc thẩm quyền;  số còn lại đang tiếp tục xác minh và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định. 
                                                                                     Nguyễn Hiên
.