Lào Cai: Sơ kết 4 năm công tác thi hành án dân sự

Thứ Ba, 11/08/2020, 16:14 [GMT+7]
    Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Lào Cai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự đã phát huy vai trò là cầu nối trong việc phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành tại địa phương để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự; đặc biệt là những vụ việc khó khăn, phức tạp, dư luận quan tâm, có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, đảm báo tính nghiêm minh, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020
    Hằng năm, căn cứ quyết định của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiến hành giao chỉ tiêu cho các chấp hành viên, chi cục thi hành án các địa phương; thực hiện tốt công tác xác minh, phân loại án có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện để thi hành, tổ chức các đợt thi hành án cao điểm và làm tốt công tác vận động, thuyết phục, nên kết quả thi hành án dân sự toàn tỉnh đề ra hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.
 
    Trong giai đoạn 2016-2020, kết quả thi hành án về việc và về tiền, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã thi hành xong 17.411 việc, với tổng số tiền 293 tỷ 57 triệu đồng; số chưa thi hành là 1.221 việc/411 tỷ 12 triệu đồng. Thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước là 12.135 việc, tương ứng với số tiến là 41 tỷ 330 triệu đồng; đã thi hành xong 11.385 việc/27 tỷ 547 triệu đồng, đạt tỷ lệ 94% về việc và 67% về tiền; giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng là 72 việc, tương ứng với số tiền là 272 tỷ 679 triệu đồng; đã thi hành xong 43 việc/49 tỷ 471 triệu đồng, đạt tỷ lệ 60% về việc và 18% về tiền. 
 
    Trong kỳ, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 174 vụ việc; đã có 13 đương sự tự nguyện thi hành án trước khi tiến hành cưỡng chế và đã tổ chức cưỡng chế thành công đối với 161 vụ việc, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đã phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm và được xét miễn, giảm đối với 151 việc, tương ứng số tiền là 1 tỷ 84 triệu đồng.
 
    Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong việc theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thi hành án hành chính báo cáo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định. Giai đoạn 2016-2019, các cơ quan thi hành án dân sự toàn tỉnh tiếp nhận 173 bản án, quyết định về vụ án hành chính do Tòa án nhân dân chuyển giao; trong đó có 29 bản án, quyết định có nội dung theo dõi thi hành, đã thi hành xong 27 việc, tiếp tục thực hiện đối với 02 việc.
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các chi cục thi hành án dân sự cấp huyện tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Trong 04 năm, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tiếp gần 2.200 lượt công dân; các đề nghị của công dân đều được các cơ quan thi hành án dân sự giải thích, hướng dẫn kịp thời, đúng quy định pháp luật, không có trường hợp nào gây phiền hà, sách nhiễu, gây bức xúc cho Nhân dân; đã tiếp nhận, giải quyết 139/139 đơn thư các loại; thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định, không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
 
    Các cơ quan thi hành án dân sự toàn tỉnh thực hiện hiệu quả các quy chế liên ngành; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong giải quyết việc thi hành án dân sự, đặc biệt là phối hợp tốt với cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát trong công tác kểm sát thi hành án dân sự; giao, nhận vật chứng, tài sản tạm thu, chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; xác minh thi hành án; thu, chi tiền, tài sản thi hành án đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù; xử lý tang vật, tài sản.
Tuệ Minh
.