Cần Thơ: Củng cố tổ chức của các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp

Thứ Sáu, 31/07/2020, 14:48 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Thành ủy Cần Thơ luôn quan tâm chỉ đạo việc củng cố tổ chức của các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp, từ đó nâng cao công tác cải cách tư pháp.
 
    Công an thành phố đã triển khai thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Cơ quan điều tra Công an thành phố và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an cấp huyện theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hiện nay, Công an thành phố có 01 phòng thuộc Cơ quan An ninh điều tra, 04 phòng thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra, có 832 đồng chí công tác tại các đơn vị thuộc Cơ quan Điều tra, Cơ quan Thi hành án hình sự và Công an cấp huyện, trong đó: Điều tra viên là 185 đồng chí (20 cao cấp, 74 trung cấp, 91 sơ cấp).
 
Cần thơ luôn quan tâm củng cố tổ chức của các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp
Cần thơ luôn quan tâm củng cố tổ chức của các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp
    Ngành kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố hiện có tổng số 195 biên chế (chỉ tiêu biên chế được giao 202), trong đó: có 01 kiểm sát viên cao cấp, 60 kiểm sát viên trung cấp, 80 kiểm sát viên sơ cấp, 25 kiểm tra viên, 29 chuyên viên và tương đương. Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã tiến hành sáp nhập 04 đơn vị phòng thành 02 đơn vị phòng nhằm tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thành phố tổng số 201/219 biên chế được giao (giảm 02 người so với cùng kỳ). Hiện có 112/121 Thẩm phán phán (01 cao cấp, 46 trung cấp, 65 sơ cấp), trong đó: Cấp thành phố có 24/25 Thẩm phán; cấp quận, huyện 88/96 Thẩm phán; còn thiếu 09 Thẩm phán.
 
    Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố có 121 biên chế; đã thực hiện là 115, còn thiếu 06 biên chế, Trong đó: Có 52 Chấp hành viên (22 trung cấp, 30 sơ cấp ); 10 Thẩm tra viên (02 Thẩm tra viên chính, 08 Thẩm tra viên ); 23 Thư ký thi hành án; 03 Thư ký trung cấp thi hành án; 14 Kế toán, 10 Chuyên viên, còn lại là công chức khác. 
 
    Các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) "Về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020”; chủ động thực hiện tốt công tác góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương; công tác bổ trợ tư pháp, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được phối hợp thực hiện tốt; tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
                                                                                   Kim Long
.