Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ động nắm thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thứ Ba, 11/08/2020, 06:42 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ động tham mưu Ban Thường vụ ban hành báo cáo kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; Báo cáo kết quả thực hiện các Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại các phiên tiếp dân để phục vụ phiên tiếp dân tháng 07/2020 và Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020.
 
Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham dự buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020 của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh
Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham dự buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020 của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh
    Hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện việc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch 252-KH/TU ngày 22/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đôn đốc các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện Kế hoạch 233-KH/TU ngày 11/3/2020 về thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn Công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 
 
    Xây dựng 05 báo cáo xác minh đơn liên quan đến nhân sự đại hội Đảng cấp huyện; góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện các huyện, thành phố, thị xã và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại, tham mưu xử lý 19 đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy; trong đó 05 đơn xác minh báo cáo, 05 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tham gia cùng các cơ quan chức năng tiếp công dân định kỳ. 
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường nắm thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và địa bàn biên giới, tuyến biển, điểm tin, báo chí phản ánh liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. 
 
    Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng theo Chương trình 2042-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo phục vụ thành công đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
    
    Rà soát đơn thư, đôn đốc các vụ việc đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tại các phiên tiếp công dân nhưng chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chưa dứt điểm; tham mưu chuẩn bị phục vụ phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
 
    Chủ động nắm chắc thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là tuyến biên giới, tuyến biển, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
                                                                                   Hồng Anh
.