Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn: Một số kết quả hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020

Thứ Năm, 13/08/2020, 06:40 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo chính trị của các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trình Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia thẩm định nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 144 đồng chí thuộc Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; thẩm định 02 nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
    Thực hiện quyết định giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với tập thể và một đồng chí trong Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; hoàn thành kế hoạch giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Thành ủy và một số đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; triển khai kế hoạch kiểm tra đối với Chi bộ Sở Công thương về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Đại hội Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025
    Thường xuyên rà soát, nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc, vụ án; giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đao xử lý 03 vụ án tham nhũng, gồm: Vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 2; vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại huyện Cao Lộc; vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 
    Thực hiện tiếp công dân tại trụ sở cơ quan; tiếp nhận việc công dân đăng ký Bí thư Tỉnh ủy tiếp; tiếp nhận 79 đơn, đã xử lý 37 đơn, đang nghiên cứu xử lý 42 đơn.
 
    Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động nắm tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; theo dõi, nắm tình hình rà soát các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy đôn đốc, chỉ đạo xử lý.
 
    Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BNCTU-ĐUCA của Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh về phối hợp “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàntỉnh.
 
    Giám sát chuyên đề đối với Ban cán sự Đảng và một số đồng chí trong Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo; thực hiện kế hoạch kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với Chi bộ Sở Công thương về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức hoạt động của luật sư; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp…
Tuệ Minh
.