Lào Cai: Cải cách tư pháp đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thứ Sáu, 31/07/2020, 14:36 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thực hiện tốc chức năng, nhiệm vụ; đã ban hành chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí  thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.
 
    Các cơ quan tư pháp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp đúng quy định của pháp luật; công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm được duy trì; quyền tự do dân chủ của công dân được đảm bảo; các trường hợp điều tra, truy tố, xét xử đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào Tòa án tuyên không phạm tội; qua đó, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người; tích cực triển khai tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật; đồng thời tham gia nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tư pháp, cải cách tư pháp.
 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai giám sát, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Lào Cai (tháng 3/2020)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai giám sát, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Lào Cai (tháng 3/2020)
    Các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký tòa án, hội thẩm nhân dân, chấp hành viên; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ.
 
    Lực lượng Công an tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 18/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lục, hiệu quả và Luật Tổ chức điều tra hình sự năm 2015. Ngành Kiểm sát nhân dân đã hoàn thiện về tổ chức bộ máy theo Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; đến nay đã có 12 phòng nghiệp vụ và 09 viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân được thực hiện theo Luật Tổ chức Tòa án năm 2014 và Quyết định số 345/2016/QĐ-TA, ngày 07/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân huyện; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và công dân khi giải quyết công việc tại Tòa án.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về việc công bố 05 thủ tục hành chính và phê duyệt 17 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. Toàn tỉnh hiện có 18 tổ chức hành nghề luật sư, cung cấp dịch vụ pháp lý đa dạng cho các tổ chức, cá nhân; hoạt động của luật sư đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu bào chữa, bảo vệ quyền lợi và tư vấn pháp luật cho nhân dân. Từ đầu năm tới nay, các tổ chức hành nghề luật sư còn cử luật sư tham gia bào chữa 10 vụ việc theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.
 
    Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 511 người làm công tác trong các cơ quan bổ trợ tư pháp; trong đó có 19 luật sư, 35 trợ giúp viên pháp lý, 15 công chứng viên, 42 giám định viên, giám định viên tư pháp theo vụ việc có 16 người, 11 đấu giá viên, 03 quản tài viên và 370 cán bộ thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.
 
    Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thường xuyên tổ chức chương trình khảo sát, giám sát chuyên đề tại Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh… Thực hiện tốt việc xem xét, thẩm tra các báo cáo của các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.
 
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò giám sát, thông qua việc trực tiếp giám sát công tác giải phóng mặt bằng, việc triển khai thi công các công trình; phối hợp giám sát, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và  thi hành án hình sự ở địa phương; thực hiện tốt công tác giám sát trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ. 
 
    Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Đảng về cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp. Tỉnh ủy và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tại các kỳ họp giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp định kỳ chỉ đạo, có ý kiến định hướng về công tác tư pháp; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc; từng bước nâng cao, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.
Tuệ Minh
.