Ninh Bình: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Bảy, 25/07/2020, 08:06 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, gắn với thực hiện cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Các cơ quan tư pháp chủ động tổ chức triển khai các Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua có hiệu lực, liên quan tới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp; chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ, ngày 21/01/2015 về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.
 
Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 7/2020)
Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 7/2020)
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức triển khai 03 cuộc kiểm tra việc tham mưu chỉ đạo công tác thi hành án dân sự đối với Ban Chỉ đạo Thi hành án huyện Gia Viễn, Thành phố Tam Điệp và thành phố Ninh Bình; chuẩn bị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung chỉ đạo các cơ quan tư pháp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
 
    Các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực tư pháp, cải cách tư pháp; trong đó, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp mà trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp năm 2020” và các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, của tỉnh, của ngành về công tác cải cách tư pháp. Sở Tư pháp tham giá ý kiến vào 84 dự thảo văn bản theo đề nghị của các cơ quan Trung ương, của UBND tỉnh và một số sở, ngành khác; thẩm định 38 dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND và Hội đồng nhân dân tỉnh; rà soát các văn bản ghi nợ tiền sử dụng đất theo đề nghị của Sở Tài chính; thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và hệ thống cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia. Cấp ủy các cơ quan tư pháp làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ có chức danh tư pháp; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với cán bộ tư pháp, cán bộ có chức danh tư pháp về chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao; củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
 
    Các cơ quan tư pháp đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thụ lý giải quyết các loại án; công khai các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử của hệ thống Tòa án nhân dân; triển khai ứng dụng phần mền quản lý văn bản điện tử trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, lưu trữ, thống kê, truyền hình trực tiếp các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, tập huấn nghiệp vụ đạt kết quả cao.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan dân cử đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp được tăng cường. Trên cơ sở kế hoạch, chương trình công tác năm 2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành lập các đoàn giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất đối với thành phố Ninh Bình, huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh.
 
    Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có nhiều đóng góp vào các hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp, như: Giới thiệu hội thẩm nhân dân, cử bào chữa viên nhân dân tham gia các phiên tòa; tham gia giáo dục, cảm hóa người phạm tội; giúp đỡ người đã chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; tiếp nhận và đề nghị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tham gia giám sát việc tuân thủ pháp luật trong công tác tạm giữ tại Công an tỉnh và công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Tuệ Minh
.