Hải Dương: Chú trọng thực hiện công tác cải cách tư pháp

Thứ Tư, 22/07/2020, 05:36 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; triển khai phổ biến 11 Luật và một số Nghị quyết được Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 2885/KH-UBND ngày 22/08/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ Hoà giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương”; chỉ đạo việc kiện toàn đội ngũ hòa giải cơ sở, công nhận đội ngũ tập huấn viên hòa giải cơ sở cấp huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành 26 văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tư pháp đã thẩm định 34 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia ý kiến đối với 24 văn bản khác.
 
Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Hải Dương kiểm tra kết quả công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020 tại huyện Tứ Kỳ
Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Hải Dương kiểm tra kết quả công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020 tại huyện Tứ Kỳ
    Tổ chức bộ máy của cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và Thi hành án đã được kiện toàn, sắp xếp đảm bảo tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác cải cách tư pháp ở địa phương. Trên địa bàn tỉnh có 18 tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động, có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập là Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh và Trung tâm pháp y tỉnh thuộc Sở Y tế; có 22 tổ chức hành nghề công chứng; có 02 văn phòng thừa phát lại với 4 thừa phát lại đăng ký hoạt động, bước đầu hoạt động ổn định. 
 
    Công an tỉnh liên tục kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy theo quy định của Bộ Công an. Ban hành Kế hoạch số 3665/KH-CAT-PX01 ngày 23/12/2019 về việc đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế trong Công an tỉnh; Kế hoạch số 3666/KH-CAT-PX10 ngày 23/12/2019 về việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo Quy định số 02 quy định khung tiêu chí, tiêu chuẩn bố trí cán bộ Công an 4 cấp; hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% xã, thị trấn trên địa bàn (188/188 xã, thị trấn); ban hành kế hoạch công tác đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2020; mở 01 lớp bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (giai đoạn 2); mở 10 lớp tập huấn phục vụ triển khai Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xã, phường.
 
    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Viện kiểm sát hai cấp chủ động xây dựng, đề xuất các nội dung cần bồi dưỡng nghiệp vụ tại địa phương năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã cử 01 công chức tham gia chương trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, 37 công chức tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do ngành tổ chức...
 
    Tòa án nhân dân tỉnh đã thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, chức danh thẩm phán Toà án hai cấp được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã cử 07 công chức đi đào tạo nghiệp vụ xét xử; 04 công chức di đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án; cử 08 lượt công chức tham dự tập huấn.
                                                                                                 Lê Hiếu
 
.