Ngành Giao thông Vận tải: Thực hiện 35.360 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thứ Năm, 23/07/2020, 09:16 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra ngành Giao thông vận tải đã thực hiện 35.360 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kiến nghị xử lý 123,269 tỷ đồng. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải triển khai 11 cuộc, trong đó, thanh tra, kiểm tra hành chính 6 cuộc. Nội dung thanh tra công tác quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản; thanh tra trách nhiệm; thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Qua thanh tra đã yêu cầu các đơn vị được thanh tra khắc phục tồn tại, thiếu sót; kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.
 
    Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 5 cuộc theo kế hoạch. Nội dung thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thanh tra công tác quản lý và sử dụng hoa tiêu hàng hải; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và hoạt động cảng, bến thủy nội địa. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 663 triệu đồng; giảm trừ giá trị thanh toán trên 338 triệu đồng; yêu cầu cơ quan, tổ chức khắc phục tồn tại, thiếu sót; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan.
 
Công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý năng lực khai thác và điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay
Công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý năng lực khai thác và điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay
    Toàn ngành Giao thông vận tải tiếp nhận 195 đơn thư trong đó có 24 đơn khiếu nại, 73 đơn tố cáo, 98 đơn kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 33 đơn; trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 6 đơn; lưu do đơn trùng lắp, không rõ địa chỉ, không ký tên, mạo danh, nặc danh 156 đơn. Thanh tra Bộ chủ trì giải quyết, tham mưu trình lãnh đạo Bộ ký ban hành 1 kết luận xác minh tố cáo theo quy định. Yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 2,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.
 
    Công tác xử lý sau thanh tra, đã lập hồ sơ theo dõi đối với các kết luận thanh tra mới ban hành; tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định. Các đối tượng liên quan đã nộp NSNN số tiền trên 1 tỷ đồng theo các kết luận thanh tra, kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải đã tham mưu trình lãnh đạo Bộ ban hành một số văn bản: Số 147 ngày 11/5/2020 về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; số 171 ngày 20/5/2020 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; số 177 ngày 22/5/2020 về kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT; số 806 ngày 31/1/2020 về việc thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định về tặng quà và nhận quà tặng. Ban hành Văn bản số 331 ngày 15/5/2020 về việc tăng cường phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong ngành Thanh tra, đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục.
Thùy Linh
 
.