Điện Biên: Các cơ quan tư pháp hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thứ Tư, 22/07/2020, 18:06 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các (luật, nghị quyết mới được ban hành; tích cực tham gia ý kiến vào một số dự thảo văn bản pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp như: Dự thảo Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 13/2012/QH13; dự án Luật phòng chống ma túy sửa đổi...
 
    Các cơ quan tư pháp tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả "theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ VI gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. 
 
Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đổi mới phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp
Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đổi mới phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 03 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn. Thực hiện cấp Giấy đăng ký hoạt động và thông báo về đăng ký hoạt động cho các tổ chức hành nghề luật sư theo quy định. Tổ chức rà soát danh sách người tập sự hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả, hỗ trợ có hiệu quả các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tại địa phương. 
 
    
    6 tháng đầu năm 2020, cung cấp 33 lượt thông tin về đăng ký hành nghề của Công chứng viên, đấu giá viên và các chức danh tư pháp khác theo quy định; phòng Công chứng số 1 thực hiện được 1.258 hợp đồng giao dịch, phí công chứng thu được 378,484 triệu đồng, trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ký kết 10 hợp đồng đấu giá, thù lao dịch vụ thu được 97,48 triệu đồng. 
 
    Công an tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng ghi âm, ghi hình, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết trên không gian mạng; phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng ghi âm, ghi hình có âm thanh và việc quản lý, bảo quản, lưu giữ, sử dụng kết quả ghi âm, ghi hình có âm thanh theo quy định của BLTTHS năm 2015. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa giả định bằng hình thức trực tuyến với gần 150 lượt cán bộ, công chức chuyên môn tham dự; VKSND cấp huyện tổ chức 04 cuộc thi về chuyên môn, nghiệp vụ. 
Tòa án nhân dân tỉnh cử 19 lượt cán bộ tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức.
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh cử 34 lượt công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do bộ, ngành, địa phương tổ chức; tổ chức tập huấn cho gần 100 lượt chấp hành viên, công chức thi hành án dân sự.
                                                                                                    P.V
.