Lai Châu: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Sáu, 24/07/2020, 08:27 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan tư pháp tăng cường quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục về công tác phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng. Cổng thông tin điện tử của tỉnh duy trì việc tuyên truyền thông qua Tủ sách pháp luật; tổ chức 224 buổi tuyên truyền có nội dung phòng, chống tham nhũng cho 13.025 lượt người.
 
Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cung cấp thông tin cho báo chí về vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ
Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cung cấp thông tin cho báo chí về vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ
    Đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ cơ sở; đã có 12 đơn vị thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác cho 54 công chức; thực hiện kê khai tài sản đối với một số cán bộ, đảng viên để phục vụ nhân sự Đại hộ Đảng các cấp; công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách.
 
    Tỉnh ủy thực hiện 01 cuộc kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng và 01 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện 07 cuộc kiểm tra đối với 18 tổ chức đảng; trong đó có 04 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 21 đảng viên; 02 cuộc kiểm tra tài chính đảng đối với 07 tổ chức đảng; 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 10 tổ chức đảng. Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét thi hành kỷ luật và đề xuất thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định.
 
    Thanh tra tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố đã thực hiện 09 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 15 đơn vị; đã kết luận 06 cuộc; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm 03 tập thể và 04 cá nhân.Qua công tác kiểm tra, giám sát tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 1 tỷ 446 triệu đồng sử dụng không đúng quy định.
 
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tham nhũng, kinh tế được thực hiện theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh tiếp tục điều tra, khởi tố bổ sung 07 đối tượng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ. Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét đưa ra xét xử 01 vụ/05 bị cáo về tội “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sìn Hồ.
Cù Tất Dũng
.