Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ Bảy, 20/06/2020, 11:18 [GMT+7]
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Hoa chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Hoa chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng cán bộ, công chức Vụ Pháp luật chúc mừng Tạp chí Nội chính
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng cán bộ, công chức Vụ Pháp luật chúc mừng Tạp chí Nội chính 
Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Vụ Nghiên cứu tổng hợp chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Vụ Nghiên cứu tổng hợp chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Vụ Cải cách tư pháp chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Vụ Cải cách tư pháp chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

 Tạ Hưng - Đặng Phước - Thu Huyền  

.