Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh: Thực hiện tốt chức năng tham mưu công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 17/07/2020, 06:29 [GMT+7]

    Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tham mưu kế hoạch, báo cáo của Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết 06 chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; triển khai các cuộc kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; chủ động thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

    Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã dự thảo đề án và dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; thẩm định dự thảo chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh;  Kế hoạch số 378-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 64-KL/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020. 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với Thành ủy Cẩm Phả về việc thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh (tháng 3/2020)
Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với Thành ủy Cẩm Phả về việc thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh (tháng 3/2020)
    Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành chương trình công tác năm 2020; trong đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự; chú trọng các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ án tồn đọng, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; đôn đốc Công an tỉnh về việc xây dựng đề án, báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn lực hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các cơ quan tạm giam, tạm giữ; đôn đốc Cục Thi hành án dân sự tỉnh thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; tham mưu chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước đối với các chế định bảo trợ tư pháp, nhất là hoạt động luật sư, công chứng.
 
    Chủ động nghiên cứu hồ sơ, nắm tình hình giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp, kéo dài, đông người trên địa bàn tỉnh để tham mưu, đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; phục vụ cuộc làm việc của Ban Nội chính Trung ương với Tỉnh ủy; triển khai nắm tình hình đơn thư liên quan đến cán bộ diện quy hoạch cấp ủy, phục vụ cho đại hội đảng các cấp.
 
    Tham mưu chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc vụ án Lê Duy Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh và đồng phạm phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện kết luận thanh tra liên quan đến vụ việc sai phạm trong thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Hà Long – Vân Đồn, đoạn qua huyện Hoành Bồ.
 
    Tiếp tục thực hiện Thi đua chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn, giai đoạn 2019-2020 do Ban Nội chính Trung ương phát động, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tham mưu xử lý 01 vụ án và 01 vụ việc tham nhũng; một số vụ việc, vụ án tham nhũng, “tham nhũng vặt” khác đang trong quá trình theo dõi, tham mưu, đề xuất xử lý.
Tuệ Minh
.