Bộ Tư pháp: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Ba, 21/07/2020, 08:28 [GMT+7]
    Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2020, cùng với cả nước, ngành tư pháp đã kịp thời rà soát các chương trình, kế hoạch công tác, đánh giá tác động và có giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; tham gia với Chính phủ, chính quyền các cấp trong việc rà soát, chuẩn bị cơ sở pháp lý, xây dựng các văn bản để chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sớm ổn định, phục hồi do ảnh hưởng của đại dịch. Bộ Tư pháp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 98 nhiệm vụ, đã hoàn thành 54 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn.
 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị
    Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã trình Quốc hội thông qua thông qua 10 luật và nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 410 văn bản quy phạm pháp luật; các địa phương ban hành hơn 2.800 văn bản quy phạm pháp luật. Toàn ngành đã tổ chức thẩm định 164 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hơn 2.800 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra theo thẩm quyền hơn 4.500 văn bản quy phạm pháp luật.
 
    Trong việc thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 1/10/2019 đến hết tháng 6/2020), toàn ngành đã thi hành gần 375.000 việc, đạt 62,78% với trên 39.300 tỷ đồng, đạt 24,15%...
 
    Trong 6 tháng cuối năm 2020 toàn ngành sẽ thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ mới được giao thêm, các nhiệm vụ được bổ sung vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm của bộ, ngành tư pháp; trong đó, ngành Tư pháp chú trọng hoàn thành việc xây dựng Đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
    Toàn ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành: tổng kết Luật Thi hành án dân sự 2008 và lập đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014, trên cơ sở đó lập đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi); xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 619 năm 2017 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật...
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp trong cả nước. 
 
    Để tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp, cơ quan THADS các cấp tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục ưu tiên, tập trung nguồn lực cho việc xây dựng, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án; Tham mưu cho Lãnh đạo các Bộ, UBND các tỉnh/TP chuẩn bị kỹ Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng thi hành pháp luật; Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ của Tổ công tác rà soát văn bản QPPL; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tư pháp trên địa bàn, nhất là đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp như luật sư, đấu giá tài sản, công chứng; tập trung nguồn lực, kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu THADS được giao năm 2020, tập trung thi hành có hiệu quả án kinh tế, tham nhũng, thu hồi tiền, tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát…
                                                                                          Thu Hương
.