Lạng sơn: Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong quý I/2020

Thứ Năm, 16/04/2020, 11:25 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2020, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương về cải cách tư pháp; ban hành báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kế hoạch tổng kết thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc…
 
Đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn, Trưởng đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp đối với Huyện ủy Hữu Lũng
Đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn, Trưởng đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp đối với Huyện ủy Hữu Lũng
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn ban hành báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020; kiện toàn Tổ Chuyên viên  giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 05 quyết định về lĩnh vực thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, góp ý 12 dự thảo văn bản của Trung ương và 61 văn bản địa phương; ban hành quyết định công bố danh mục 106 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
    Các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy. Công an tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an. Theo đó, Cơ quan điều tra cấp tỉnh có Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra; cấp huyện có 11 Cơ quan Cảnh sát điều tra; có 01 Cơ quan Thi hành án hình sự cấp tỉnh, 11 Cơ quan Thi hành án hình sự cấp huyện; có 01 Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cấp tỉnh, 11 Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cấp huyện; có 01 Trại tạm giam cấp tỉnh và 11 Nhà giữ Công an huyện, thành phố.
 
    Thực hiện Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 2014, đã kiện toàn tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiện toàn gồm 08 phòng nghiệp vụ và 11 Viện Kiểm sát nhân dân huyện, thành phố. Tòa án nhân dân được tổ chức theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, gồm Tòa án nhân dân tỉnh gồm 03 Tòa chuyên trách, 03 phòng và 11 Tòa án nhân dân các huyện, thành phố. Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp của tỉnh Lạng Sơn, gồm Cục Thi hành án dân sự có 04 phòng chuyên môn và 11 Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố trực thuộc.  
 
    Đoàn Luật sư tỉnh hiện có 41 luật sư. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 15 tổ chức hành nghề luật sư; trong đó 09 văn phòng và 06 chi nhánh; có 06 tổ chức hành nghề công chứng với 13 công chứng viên; có 04 tổ chức giám định, gồm 01 tổ chức giám định pháp y, 01 tổ chức giám định kỹ thuật hình sự và 02 tổ chức giám định theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng; có 17 giám định viên tư pháp và 118 người giám định tư pháp theo vụ việc.
 
    Sở Tư pháp tỉnh đã ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2020 và thực hiện 02 cuộc thanh tra tại 02 văn phòng luật sư trên địa bàn tỉnh; ban hành kết luận đối với 01 cuộc thanh tra công tác hộ tịch, chứng thực tại 03 đơn vị; kết luận đối với 01 cuộc kiểm tra tại 02 tổ chức hành nghề công chứng.
 
    Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát, xem xét các báo cáo định kỳ của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an và Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh. Các cơ quan tư pháp đã trả lời kịp thời, đầy đủ những vấn đề mà Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên và Nhân dân quan tâm; công khai các hoạt động, cung cấp cho các cơ quan báo chí những thông tin, kết quả công tác để phục vụ công tác tuyên truyền phát luật; giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phả ánh của công dân theo đúng quy định.
 
    Các cơ quan tư pháp tỉnh tăng cường hợp tác với lực lượng chức năng Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục thực hiện Biên bản Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc; Bản ghi nhớ “Phối hợp triển khai cơ chế hợp tác xây dựng biên giới bình yên” giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn với Thành ủy Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc. Công an tỉnh duy trì hoạt động Văn phòng liên lạc qua biên giới phục vụ công tác phòng, chống ma túy giữa tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây. Kết quả công tác hợp tác đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.
Tuệ Minh
 
.