Hà Nội: Thực hiện thi đua Chuyên đề "Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt" năm 2020

Thứ Hai, 13/04/2020, 07:18 [GMT+7]
    Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 với chủ đề “Nâng cao hiệu qủa công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” năm 2020, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Chuyên đề.
 
    Theo đó, Ban Nội chính Thành ủy phấn đấu trong năm 2020, phát hiện và tham mưu xử lý có kết quả ít nhất 02 vụ án tham nhũng, phát hiện ít nhất 02 hành vi “tham nhũng vặt” trên địa bàn Thành phố; giao các phòng nghiệp vụ xử lý có hiệu quả ít nhất 01 vụ án tham nhũng và phát hiện 01 hành vi “tham nhũng vặt”. 
 
Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Đoàn công tác số 7 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai (tháng 3/2020)
Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Đoàn công tác số 7 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai (tháng 3/2020)
    Tham mưu Thành ủy Hà Nội chỉ đạo đôn đốc cơ quan khối nội chính Thành phố xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; xác minh rõ các loại vụ án, vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt, sai phạm về kinh tế; xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố, điều tra; đặc biệt là các vụ án đã đưa vào diện theo dõi, đôn đốc.
 
    Triển khai tổ chức thực hiện các Chuyên đề “Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn Thành phố Hà Nội” và Chuyên đề “Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính và phòng, chống tham nhũng”.
 
    Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Nội chính Thành ủy chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy trong việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý; các vụ án, vụ việc về nội chính và phòng, chống tham nhũng xảy ra trên địa bàn Thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, tham mưu xử lý; các vụ án, vụ việc về tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm do Ban Nội chính Thành ủy phát hiện, tham mưu đề xuất xử lý và do các cơ quan tố tụng của Thành phố đề nghị tham mưu xử lý…
 
    Thông qua phong trào thi đua nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của Ban Nội chính Thành ủy trong việc phát hiện và tham mưu cho Thường trực, ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu qủa công tác nội chính, các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt”; tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Tuệ Minh
.