Quảng Bình: Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp

Thứ Năm, 19/03/2020, 14:42 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã yêu cầu các cấp ủy, địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập trung triển khai kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Công an tỉnh nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Luật Công an nhân dân, Bộ luật Tố tụng hình sự, quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm tiếp tục có những chuyển biến tích cực, chưa phát hiện trường hợp oan, sai, bức cung, mớm cung, nhục hình, vi phạm pháp luật tố tụng hình sự; chất lượng điều tra, khám phá án được nâng lên.
 
Phiên tòa xét xử lưu động vụ án “Cướp giật tài sản” được tổ chức tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Phiên tòa xét xử lưu động vụ án “Cướp giật tài sản” được tổ chức tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp xây dựng kế hoạch công tác, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, công tác trực tiếp kiểm sát được chú trọng tăng cường; chủ động phối hợp với tòa án nhân dân tổ chức phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã tiển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; các phán quyết của tòa án chủ yếu dựa vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; chú trọng công tác hòa giải, đối thoại.
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự nhận thức đầy đủ các nhiệm vụ cải cách tư pháp và thực hiện có hiệu quả trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
 
    Sở Tư pháp tỉnh tiến hành thẩm định, góp ý, tự kiểm tra 11 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương; đẩy mạnh chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; làm việc với các ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; hướng về cơ sở và triển khai có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ được giao.
 
    Toàn tỉnh có 15 tổ chức hành nghề luật sư, 08 tổ chức hành nghề công chứng hoạt động tại 5/8 huyện, thị xã, thành phố; chất lượng hoạt động của các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền của bị can, bị cáo và các đương sự trước các phiên tòa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân và doanh nghiệp. Trong tháng 02/2020, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã thực hiện trợ giúp pháp lý 15 vụ việc cho 15 đối tượng.
 
    Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với việc thi hành pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp; việc theo dõi, cập nhật, kiểm chứng thông tin bảo đảm kịp thời, khách quan, chính xác; xây dựng kế hoạch khảo sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
 
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật của cơ quan tư pháp, thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân về việc chấp hành  pháp luật của các cơ quan tư pháp, thực hiện  công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến Mặt trận và các cơ quan chức năng thông qua tiếp công dân định kỳ của ủy ban nhân dân các cấp.
 
    Các cơ quan tư pháp được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất nhằm không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu cải cách tư pháp.
Cù Tất Dũng
.