Lào Cai: Thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp

Thứ Năm, 16/04/2020, 06:37 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, các cơ quan tư pháp tỉnh Lào Cai tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp; hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh chấp hành đúng quy định của pháp luật; công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được duy trì, quyền tự do dân chủ của công dân được đảm bảo; công tác bắt tạm giữ, tạm giam được tăng cường kiểm sát chặt chẽ; các trường hợp điều tra, truy tố, xét xử đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào Toà án tuyên không phạm tội, qua đó góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.  
 
  Lào Cai thực hiện tốt các hoạt động tư pháp trong lực lượng Công an
Lào Cai thực hiện tốt các hoạt động tư pháp trong lực lượng Công an
    Các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật, đồng thời tham gia nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tư pháp, cải cách tư pháp.
 
    Tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các hoạt động tư pháp trong lực lượng Công an tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an về tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Luật Tổ chức điều tra hình sự năm 2015. Hiện nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh gồm có: Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và 09 cơ quan điều tra công an các huyện, thành phố. 
 
    Tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã được hoàn thiện về tổ chức bộ máy theo Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, đến nay đã có 12 phòng nghiệp vụ và 09 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.  
 
    Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân tiếp tục thực hiện Luật Tổ chức Tòa án năm 2014 và các văn bản về tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân Tối cao. Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai duy trì bộ máy giúp việc gồm Văn phòng (trong đó có tổ hành chính tư pháp thuộc văn phòng), Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, và 03 Toà chuyên trách (gồm Toà Hình sự, Toà Dân sự, Toà Hành chính). Tại mỗi Toà án nhân dân cấp huyện cũng duy trì bộ máy giúp việc là văn phòng. Tòa án nhân dân tỉnh đã thực hiện rà soát, xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2026 bảo đảm đúng trình tự, đúng yêu cầu; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và công dân khi giải quyết công việc tại Tòa án. 
 
    Tổ chức và hoạt động của Cơ quan Thi hành án dân sự được thực hiện theo đúng Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014. Hiện nay, tổ chức bộ máy của Cục Thi hành án dân sự tỉnh gồm 04 phòng chuyên môn và 9 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.
                                                                                                Lê Hiếu
.