Quảng Ninh: Chú trọng thực hiện công tác cải cách tư pháp

Chủ Nhật, 22/03/2020, 05:07 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2020, các cơ quan tư pháp của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tích cực đề xuất, tham gia góp ý với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp, nhất là về hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp thông qua các cuộc làm việc với ngành dọc cấp trên và phục vụ các đoàn kiểm tra của Trung ương, cũng như các lớp tập huấn nghiệp vụ, hội thảo của mỗi ngành; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.
 
    Hoạt động của các cơ quan tư pháp tiếp tục được duy trì, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương; chưa phát hiện xảy ra oan, sai, bức cung, dùng nhục hình hoặc bỏ lọt tội phạm. Cơ quan điều tra tập trung điều tra, phá án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; thực hiện khám nghiệm hiện trường 121 vụ, giám định 1.568 yêu cầu phục vụ tốt công tác phòng, chống tội phạm. Cơ quan thi hành án hình sự tiếp nhận 58 quyết định thi hành án phạt tù; trích xuất, dẫn giải 19 lượt bị cáo; bảo vệ an toàn 07 phiên tòa hình sự. 
 
Một cuộc họp của Tỉnh ủy Quảng Ninh
Một cuộc họp của Tỉnh ủy Quảng Ninh
    Viện kiểm sát hai cấp thực hiện tốt việc kiểm sát ngay từ khi khởi tố vụ án; phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định 14 vụ án điểm; tổ chức tham dự, rút kinh nghiệm 07 phiên tòa hình sự; chủ trì các cuộc họp liên ngành để giải quyết các vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc; thực hiện số hóa 16 hồ sơ vụ án hình sự.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tập trung nâng cao tiến độ, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, chú trọng công tác tranh tụng tại phiên tòa; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính; thực hiện đăng tải 54 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; đổi mới tổ chức mô hình xét xử và mô hình phòng xét xử; tổ chức 04 phiên tòa rút kinh nghiệm. 
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra tiến độ giải quyết án, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã giao cho các chi cục và các chấp hành viên; chú trọng kiểm tra các vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, bảo hiểm xã hội, các vụ án kinh tế lớn để thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban ngành có liên quan trong công tác thi hành án dân sự. 
 
    Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp: Tiến hành các thủ tục chuyển đổi Phòng công chứng số 2 thành “Văn phòng công chứng Đinh Minh "; thông báo sửa lỗi trong vi bằng đối với 03 vi bằng của các văn phòng thừa phát lại; tiến hành kiểm tra trước khi cho đăng kí đối với 20 vi bằng của văn phòng thừa phát lại. 
 
    Trong tháng, các phòng công chứng số 1, 2, 3 đã chứng thực 1.918 bản sao, 03 chữ ký; công chứng 40 bản dịch, chứng nhận hợp đồng, giao dịch 590 việc thu phí 556. 758.000 đồng. Thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp phân theo đúng quy định pháp luật.
 
    Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp được quan tâm thường xuyên, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp: Viện kiểm sát nhân dân hai cấp quan tâm đào tạo cán bộ, kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu trong Công cuộc cải cách tư pháp nâng cao năng lực nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu. Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục công tác rà soát, quy hoạch dự nguồn cán bộ lãnh đạo ở cả hai cấp đảm bảo đúng quy định; tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng các phiên tòa xét xử.
 
    Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã chỉ đạo khảo sát nắm tình hình sử dụng nguồn kinh phí cải cách tư pháp tại một số đơn vị, địa phương; tiến hành phần khai chi tiết dự toán kinh phí cải cách tư pháp năm 2020 cho các cơ quan tư pháp của tỉnh, đảm bảo sát thực, hiệu quả, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2020.
                                                                                             Hồng Hà
 
.