Maldives: Điều tra tham nhũng liên quan đến COVID-19

Thứ Năm, 16/04/2020, 11:00 [GMT+7]
    Ủy ban Chống tham nhũng Maldives (ACC) đang xem xét các cáo buộc cho rằng, một số cơ quan Chính phủ có dính líu đến tham nhũng trong khi thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới dịch COVID-19.
 
    Trong một tuyên bố đưa ra trước đó, ACC cho biết, cơ quan này nhận được nhiều phản ánh của công dân về các dịch vụ mà họ đang được cung cấp trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Nhằm loại bỏ mọi hành vi tham nhũng trong việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến COVID-19, ACC đã tiến hành họp, thảo luận với các cơ quan hữu quan. ACC cũng đã khởi động điều tra các vấn đề dựa trên phản ánh của công dân và các phương tiện truyền thông xã hội.
 
Các thành viên Ủy ban Chống tham nhũng Maldives
Các thành viên Ủy ban Chống tham nhũng Maldives
    Một trong số những vấn đề được dư luận quan tâm là nghi vấn về cách mà các máy thở đang được mua cho Maldives. Đây là những thiết bị y tế quan trọng sẽ sử dụng trong các đơn vị chăm sóc sức khỏe đặc biệt được mua sắm dành cho chống dịch COVID-19. ACC kêu gọi các cá nhân, tổ chức cung cấp bằng chứng nếu phát hiện tồn tại tham nhũng. ACC bảo đảm sẽ khẩn trương, tích cực thực hiện nhiệm vụ đã được giao phó trong điều tra chống tham nhũng.
                                                                                                   Ngọc Anh
.