Bình Định: Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020

Thứ Tư, 25/03/2020, 06:59 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch công tác năm 2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm sau: 
 
    Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan tư pháp trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW; Kết luận số 79-KL/TW; Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách Trung ương.
 
    Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát đối với các cơ quan tư pháp; tăng cường các hoạt động chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân.
 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bình Định đánh giá tình hình, kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (tháng 02/2020)
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bình Định đánh giá tình hình, kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (tháng 02/2020)
    Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; thực hiện quy định người đứng đầu cơ quan hành chính tham gia đối thoại với người dân; tham gia đầy đủ các phiên tòa xét xử những vụ án hành chính khi có yêu cầu; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và cấp huyện.
 
    Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan điều tra, điều tra viên nâng cao chất lượng công tác điều tra; tăng tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm, điều tra, khám phá các loại tội phạm; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng; áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng phạm tội ngay từ giai đoạn điều tra, nhằm chống tẩu tán tài sản, bảo đảm việc thu hồi tài sản cho Nhà nước; tiếp tục triển khai và sớm hoàn thành Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã” trên địa bàn tỉnh.
 
    Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương ven biển có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá, ngư dân ta xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép; phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý hoạt động môi giới đưa tàu cá Bình Định đánh bắt tại các vùng biển nước ngoài; môi giới chạy án, đưa ngư dân bị bắt về nước; đồng thời phối hợp thực hiện quyết  liệt các giải pháp nhằm  khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban Nghị viện nghề cá châu Âu về khai thác hải sản bất hợp pháp; phối hợp với lực lượng Công an nắm tình hình về số vụ chìm tàu cá vỏ sắt xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây, nhưng chưa xác định được nguyên nhân. 
 
    Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành Kiểm sát nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; chú trọng công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và kiểm sát việc giải quyết, xét xử án dân sự; tổ chức các phiên tòa giả định và các cuộc thi nhằm giúp nâng cao kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên; tiếp tục nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong hoạt động kiểm sát; thường xuyên phối hợp với tòa án mở các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân dự, hành chính; tăng cường công tác thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự; tiếp tục kiện toàn tổ chức, tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
 
    Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành Tòa án nâng cao chất lượng xét xử, thực hiện tốt việc bảo đảm tranh tụng trong hoạt động xét xử; không kết án oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; nâng tỷ lệ hòa giải thành trong các vụ việc, vụ án dân sự; hạn chế các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; khắc phục tình trạng án quá hạn luật định, bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn trong công tác thi hành án; tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ, tiến độ giải quyết, xét xử các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ việc, vụ án dân sự ở Tòa án nhân dân cấp huyện.
 
    Cục Thi hành án dân sự tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thi hành án dân sự; xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật các vụ việc có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành án; phấn đấu tỷ lệ thi hành án dân sự về số việc và tiền cao hơn năm 2019; tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện thi hành, nhưng người phải thi hành án chây ỳ, tìm cách tẩu tán tài sản và trốn tránh nghĩa vụ thi hành án; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đơn vị và chấp hành viên; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án.
 
    Sở Tư pháp tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ luật sư, đấu giá viên và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, đấu giá tài sản; quan tâm nâng cao chất lượng, số đội ngũ thừa phát lại và phát triển các tổ chức hoạt động thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp. Các thành viên ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ đã được Ban Chỉ đạo phân công.
 
    Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương kịp thời ban hành văn bản và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2020; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là các đơn thư liên quan đến nhân sự chuẩn bị đại hội đảng các cấp.
Cù Tất Dũng
.