Ban Nội Chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Tỉnh ủy năm 2019

Thứ Hai, 03/02/2020, 15:27 [GMT+7]
    Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Tỉnh ủy năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các cơ quan có liên quan và thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy, đại diện Hội Luật Gia và Đoàn Luật sư của tỉnh.
 
Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
    Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều sự kiện quan trọng tác động trực tiếp đến việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp; tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tăng cường cơ chế lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với các cơ quan tư pháp, cùng với sự tham mưu tích cực, hiệu quả của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy, nên công tác cải cách tư pháp trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo đã được thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
 
    Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp hai cấp tiếp tục được nâng cao. Các cơ quan đã chú trọng phân định rõ thẩm quyền quản lý hành chính với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp trong hoạt động tố tụng theo hướng từng bước tăng quyền, nâng cao tính độc lập, chủ động và trách nhiệm trước pháp luật cho các chức danh tư pháp; việc tổ chức các phiên tòa bảo đảm tính công bằng, dân chủ, nghiêm minh. Việc chấp hành của người đứng đầu các cơ quan hành chính khi Tòa án yêu cầu đến để giải quyết vụ việc có chuyển biến tiến bộ. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng chặt chẽ.
    
Đồng chí  Hồ Văn Hải, Ủy viên Ban Thương vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Hồ Văn Hải, Ủy viên Ban Thương vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành có liên quan cần chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách tư pháp đã được đề ra trong năm 2020 và giai đoạn 2017 - 2020. Trong đó, tập trung tham mưu quán triệt triển khai tốt các văn bản của Trung ương, đặc biệt là sau tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả công tác này. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của Ban Chỉ đạo đối với việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Các cơ quan tư pháp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình lãnh đạo, củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy; quan tâm công tác cán bộ và tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để thành lập Chi bộ cơ sở Đoàn Luật sư tỉnh.
Hà Nguyên
(Ban Nội chính tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế)
.