Năm 2019, ngành tư pháp tỉnh Hòa Bình: Tuyên truyền pháp luật cho hơn 50.000 lượt người

Thứ Tư, 05/02/2020, 16:41 [GMT+7]
    Năm 2019, ngành tư pháp tỉnh Hòa Bình đã thẩm định 72 dự thảo Nghị quyết, Quyết định QPPL của HĐND, UBND tỉnh. Tham gia đóng góp ý kiến vào 148 dự thảo văn bản; đã kiểm tra theo thẩm quyền 07 văn bản của QPPL của HĐND, UBND cấp huyện; tổ chức tự kiểm tra 49 văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh ban hành trong Quý IV/2018 và 9 tháng đầu năm 2019. Tại các huyện, thành phố đã tiếp nhận và tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền 93 văn bản do HĐND cấp xã, thị trấn ban hành, qua kiểm tra phát hiện 13 văn bản sai về thẩm quyền và hình thức đã đề nghị HĐND cấp xã bãi bỏ và rút kinh nghiệm kịp thời.
 
    Đã tổ chức, lồng ghép được hơn 900 hội nghị tập huấn, hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 50.000 lượt người. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Hòa Bình, lần thứ V, năm 2019 và Hội thi “Thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” tỉnh Hòa Bình, năm 2019. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL thông qua việc đăng tải các văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh, các tin, bài, ảnh, clip, chuyên mục, phóng sự… lên Trang thông tin điện với lượt truy cập trung bình khoảng 10.000 lượt truy cập/01 tháng…; tiếp tục duy trì hoạt động của 1.525 tổ hoà giải với 10.133 hòa giải viên; hoà giải thành 644 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong khu dân cư. 
 
    Kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 06 Sở bao gồm: Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Thông qua đó đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn của các đơn vị được kiểm tra đồng thời ghi nhận những vướng mắc, kiến nghị từ phía các đơn vị để đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết.
 
    Đã lập và cấp 2.495 Phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân; Lập mới 689 bản Lý lịch tư pháp; Lập 2.094 Phiếu cung cấp thông tin LLTP bổ sung; Tiếp nhận 2.929 thông tin LLTP do các cơ quan liên quan cung cấp. Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố khác theo thẩm quyền: 418 thông tin. Đã tổ chức trợ giúp pháp lý đã thụ lý là 975 vụ việc, trong đó TGPL bằng hình thức tư vấn là 749 vụ việc. TGPL trong hoạt động tố tụng: 193 vụ việc. TGPL trong hoạt động đại diện ngoài tố tụng: 03 vụ thuộc lĩnh vực pháp luật Hình sự. Truyền thông về TGPL 250 đợt/250 điểm tại các thôn, xóm, xã vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
                                                                  Đoàn Cần
.