Tây Ninh: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 29/11/2019, 16:01 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt hoạt động công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 194-QĐ/TW ngày 23/5/2019 và Quy định số 04-QĐ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đẩy nhanh tiến độ Đoàn rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Tây Ninh
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Tây Ninh
    Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 251 vụ/609 bị cáo, phúc thẩm 43 vụ/84 bị cáo; kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, lao động… được 3.396 vụ, việc sơ thẩm, 110 vụ việc phúc thẩm, tổ chức 06 phiên tòa rút kinh nghiệm; kháng nghị phúc thẩm 03 vụ.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý, giải quyết 1.112/3.826 vụ việc; cấp tỉnh 71/474 vụ việc; cấp huyện 1.041/3.352 vụ, việc, không có án quá hạn định. Án bị hủy 03 vụ, trong đó lỗi do thẩm phán 02 vụ; án bị sửa 13 vụ, trong đó lỗi do thẩm phán 6,5 vụ.
 
    Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về pháp luật cho cán bộ và nhân dân được 736 cuộc với hơn 24.187 lượt người tham gia. Tiếp nhận 68 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đưa ra hòa giải thành 50 vụ việc.
 
    Trong tháng, ngành Thanh tra thực hiện 20 cuộc thanh tra hành chính, chủ yếu ở lĩnh vực tài chính ngân sách; đã ban hành kết luận 06 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm 1 tỷ 925 triệu đồng và 2.062.504m2 đất; kiến nghị thu hồi 770 triệu đồng và 16.220m2 đất; kiến nghị xử phạt hành chính đối với 04 tổ chức và 31 cá nhân. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã thực hiện 835 cuộc, phát hiện 97 cá nhân và 36 tổ chức vi phạm; đã ban hành 90 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt 624 triệu đồng, đã thu 624 triệu đồng.
 
    Toàn tỉnh tiếp được 318 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, trong đó có 03 lượt đoàn đông người; tiếp nhận tổng cộng 118 đơn đủ điều kiện xử lý; đã xử lý 25 đơn khiếu nại, tố cáo.
                                                                               Trịnh Hoàn
.