Thái Nguyên: Quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 22/11/2019, 08:12 [GMT+7]
    Trong tháng 10, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng nghiêm túc quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tỉnh ủy ban hành 02 kết luận trong đó tập trung chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc sai phạm về kinh tế, tham nhũng; chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 26/12/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc thu hồi chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc không đúng quy định trên địa bàn tỉnh; tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2019 và xây dựng Chương trình trọng tâm năm 2020 của cấp ủy.
 
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ 54
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ 54
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đoàn giám sát chuyên đề nợ đầu tư xây dựng cơ bản (tại 03 đơn vị, địa phương); Đoàn giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/03/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên" (Giám sát đối với 05 tập thể, cá nhân).
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban với các cơ quan nội chính tỉnh quý III năm 2019 để đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, nắm tình hình, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của cơ quan.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp, các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định, cho chủ trương xử lý một số vụ việc, vụ án phức tạp; đưa 02 vụ án vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý; giao Ban Nội chính tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, tham mưu thường trực tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 04 vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.
 
    Đối với vụ việc liên quan đến trạm thu phí BOT Bờ Đậu (xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên), Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách liên quan đến việc thu phí đến toàn thể nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
                                                                                            Hồng Hà
 
.