Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 19/11/2019, 08:44 [GMT+7]
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại Cuộc họp 
Toàn cảnh Cuộc họp
Toàn cảnh Cuộc họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trình bày dự thảo báo cáo tại Cuộc họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trình bày dự thảo báo cáo tại Cuộc họp

 Các đại biểu tham dự Cuộc họp

 Thu Huyền

.