Những lĩnh vực nào cán bộ, công chức phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Thứ Hai, 18/11/2019, 08:09 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết, hiện nay, để phòng, chống tham nhũng, pháp luật quy định những cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực nào  phải thường xuyên chuyển đổi vị trí công tác?
 
    Trả lời: Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách để loại bỏ những tiêu cực trong xã hội. Trong đó, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức là một trong những biện pháp có hiệu quả nhất. Theo đó, tùy vào từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể cán bộ, công chức phải định kỳ thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác với thời hạn nhất định. 
 
    Cụ thể, tại Điều 25, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định: Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được chuyển đổi vị trí công tác. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí phải định kỳ chuyển đổi công tác mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù so với vị trí khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đổi vị trí công tác do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng người có chức vụ, quyền hạn đề nghị với cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển đổi. Chính phủ quy định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương.
 
    Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

    Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng phải chuyển đổi vị trí công tác. Một số cán bộ, công chức nêu tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ sẽ chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác như: Trường hợp, người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái; Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác (Điều 38). Đặc biệt, không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu (Điều 39). Như vậy, khi sắp nghỉ hưu, công chức sẽ không phải chuyển đổi vị trí công tác.
 
    Cũng theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, những người có chức vụ, quyền hạn phải được chuyển đổi vị trí công tác nếu làm việc tại vị trí: Quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, đơn vị như phân bổ ngân sách, kế toán, mua sắm công, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công; Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác như: 
 
    Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; Thi nâng ngạch công chức, viên chức; Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…
 
    Thu thuế, kiểm soát thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, quản lý và cấp phát ấn chỉ; Thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Cấp phát tiền, hàng thuộc Kho bạc Nhà nước và dự trữ quốc gia…
 
    Đăng kiểm các loại phương tiện giao thông; Sát hạch, cấp phép cho người điều khiển phương tiện giao thông; Đền bù, giải phóng mặt bằng…
 
    Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất; Giao hạn mức đất, mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng…
 
    Làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị…
 
    Ngoài ra, còn một số vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi khác được nêu chi tiết tại phụ lục kèm theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019.
Phương Anh
.