Hội nghị lấy ý kiến về Đề án Tổng kết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Thứ Năm, 21/11/2019, 10:40 [GMT+7]
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trịnh Xuân Toản, Ủy viên chuyên trách, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trình bài Báo cáo
Đồng chí Trịnh Xuân Toản, Ủy viên chuyên trách, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trình bày Báo cáo

Các đại biểu phát biểu và tham dự Hội nghị

Thu Huyền

.