Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt"

Thứ Tư, 27/11/2019, 14:48 [GMT+7]
    Ngày 27/11/2019, tại Thừa Thiên – Huế, ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn theo Kế hoạch 142-KH/BNCTW ngày 26/02/2019 của Ban Nội chính Trung ương. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; lãnh đạo 14 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cán bộ, công chức Ban Nội chính tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, ngay sau khi Ban Nội chính Trung ương ban hành Kế hoạch số 142-KH/BNCTW ngày 26/02/2019 các đơn vị trong Cụm thi đua số III đã triển khai nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả; tổ chức hội nghị quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp nhiệm vụ trọng tâm theo từng năm, từng giai đoạn (có 14/14 đơn vị xây dựng Kế hoạch thi đua, đạt tỷ lệ 100%); trong thời gian phát động thi đua (2019-2020), đăng ký phấn đấu phát hiện và tham mưu xử lý có kết quả ít nhất 31 vụ án tham nhũng và 43 hành vi “tham nhũng vặt”; trong đó, đến thời điểm sơ kết phát hiện và tham mưu xử lý ít nhất 16 vụ án tham nhũng và 18 hành vi “tham nhũng vặt”.
 
    Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, một số tỉnh đã tham mưu cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” trên địa bàn; gắn việc triển khai thực hiện Kế hoạch thi đua với việc thực hiện kiến nghị của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
    Tính đến tháng 11/2019, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên phát hiện, tham mưu xử lý 22 vụ án tham nhũng, 28 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, hành vi “tham nhũng vặt” với số tiền vi phạm gần 34 tỷ đồng; đã xử lý dứt điểm 04 vụ án; kỷ luật 26 cán bộ, đảng viên vi phạm…qua đó, đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm của cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương.
 
    Tại Hội nghị, đại diện các ban nội chính thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu thời gian tới, như: Tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng nói chung và “tham nhũng vặt” nói riêng để người dân tham gia phát hiện và tố giác; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác này thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở các đơn vị địa phương; trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm; thường xuyên nắm tình hình, thông tin từ cơ sở để kịp thời phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn; phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch số 142-KH/BNCTW ngày 26/02/2019 của Ban Nội chính Trung ương; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả, dứt điểm, đúng quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án trong danh mục theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc năm 2019…
 
Đại diện 14 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số III khu vực miền Trung – Tây Nguyên chụp ảnh lưu niệm
Đại diện 14 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số III khu vực miền Trung – Tây Nguyên chụp ảnh lưu niệm
    Đồng thời, các đại biểu cũng kiến nghị, tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ; quyền hạn, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; quy định về việc ngăn chặn người có chức, quyền lợi dụng cương vị công tác để trục lợi; quy định cho thôi, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định về điều chuyển, thay thế cán bộ khi có dư luận hoặc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, uy tín thấp; cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu để hướng dẫn ban nội chính các tỉnh, thành ủy trong việc thực hiện chế độ mua tin để ban nội chính tỉnh, thành ủy triển khai thực hiện; sớm xây dựng chế định pháp lý hoàn chỉnh bảo vệ người tố cáo bảo đảm cơ sở pháp lý “cần và đủ” cho thực hiện công tác này trên thực tế, từ đó người dân, cán bộ, đảng viên mới mạnh dạn tố cáo, phản ánh các vụ việc, vụ án tham nhũng; qua sơ kết, Ban Nội chính Trung ương tổ chức nhân rộng điển hình ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy làm tốt công tác phát hiện hành vi “tham nhũng vặt” để ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy khác trao đổi, học hỏi kinh nghiệm…
 
    Cũng tại Hội nghị, các ban nội chính Cụm thi đua số III thống nhất bầu Ban Nội chính tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế giữ chức Cụm trưởng;  Ban Nội chính tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Cụm phó Thường trực và Ban Nội chính tỉnh ủy Đắk Nông giữ chức Cụm phó; đồng thời, đề nghị Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen cho các Ban Nội chính tỉnh ủy: Gia Lai, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã có thành tích xuất sắc trong thi đua chuyên đề.
Đặng Phước
.