Thái Nguyên: Kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 10

Thứ Bảy, 16/11/2019, 07:49 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2019, thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2019, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế" từ điểm cầu trung tâm tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đến 09 điểm cầu tại viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
 
    Các cơ quan tư pháp tích cực tham gia góp ý, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật. Trong đó, Công an tỉnh đã tham gia ý kiến 06 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Cục thi hành án dân sự tỉnh tham gia ý kiến sửa đổi các thông tư trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và góp ý dự thảo hệ thống biểu mẫu thống kê (sửa đổi), tham gia góp ý đối với các dự thảo văn bản của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Tòa án nhân dân tỉnh tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về "Giải quyết các vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài "; dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giám định tư pháp, Bộ luật lao động… Cấp đăng ký hoạt động cho 03 văn phòng Thừa phát lại hoạt động trên địa bàn tỉnh.
 
Một Phiên Tòa tại tỉnh Thái Nguyên
Một Phiên Tòa tại tỉnh Thái Nguyên
    Đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp được quan tâm kiện toàn về số lượng, nâng cao về chất lượng. Tòa án nhân dân tỉnh bổ nhiệm đối với 02 thẩm phán sơ cấp và 01 thẩm phán trung cấp; thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm lại đối với 04 thẩm phán sơ cấp. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng đối với 01 đồng chí; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm lại chức danh kiểm sát viên đối với 09 đồng chí. Sở Tư pháp thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cho 02 trường hợp. Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự cấp huyện.
 
    Công tác giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp. Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Nguyên. Triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật trong công tác kiểm sát thi hành án của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên.
                                                                                      Hồng Minh
.