Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ bảy

Thứ Ba, 12/11/2019, 15:37 [GMT+7]
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Phiên họp 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tổng hợp các Tờ trình tại Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tổng hợp các Tờ trình tại Phiên họp
Đồng chí Trịnh Xuân Toản, Ủy viên chuyên trách kiêm Trưởng Ban Thư ký trình bày tổng hợp ý kiến của Ban Thư ký về các Đề án trình
Đồng chí Trịnh Xuân Toản, Ủy viên chuyên trách kiêm Trưởng Ban Thư ký trình bày tổng hợp ý kiến của Ban Thư ký về các Đề án trình
Các đại biểu tham dự Phiên họp

Thu Huyền

Các tin khác
.
.