Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên: Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc

Thứ Sáu, 29/11/2019, 15:34 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch làm việc của Đoàn giám sát chuyên đề đầu tư xây dựng cơ bản; báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2019; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25/11/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020".; chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 26/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thu hồi chế độ đối với thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.
 
Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đài PT-TH Thái Nguyên về thông tin, tuyên truyền công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp
Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đài PT-TH Thái Nguyên về thông tin, tuyên truyền công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp
    Tham mưu Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề "Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế"; ban hành quyết định thành lập đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa. 
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa 01 vụ án vào diện chỉ đạo xử lý; tiếp tục theo dõi, đôn đốc xử lý 11 vụ án, vụ việc (04 vụ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo xử lý, 07 vụ diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc), gồm 02 vụ án về tham nhũng, 05 vụ án kinh tế, 03 vụ án về nội chính, 01 vụ việc kinh tế.
 
    Ban hành văn bản đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh kịp thời thông tin về tiến độ, kết quả giải quyết vụ án Dương Văn Chung, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh, huyện Phú Bình và Nguyễn Bá Trực, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh, huyện Phú Bình nhiệm kỳ 2015-2020 về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".
 
    Tham gia 05 buổi/52 lượt công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; tiếp đột xuất 20 lượt công dân. Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy tiếp dân theo chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy 05 trường hợp; tiếp nhận, xử lý 50 đơn, trong đó 19 đơn do Thường trực tỉnh ủy chuyển đến; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung phục vụ Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị đánh giá kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 9 tháng năm 2019.
 
    Cử cán bộ tham gia đoàn giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tiến hành sơ kết thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 "Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng" theo hướng dẫn số 13-HD/BNCTW ngày 14-10-2019.
                                                                                           Lê Hiếu 
.